Bổ nhiệm Giám đốc Sở Nội vụ Hưng Yên

19:22, 06/08/2019

Ngày 6.8, tại Sở Nội vụ đã diễn ra hội nghị công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Giám đốc Sở Nội vụ. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự, trao quyết định.

C
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng trao quyết định cho đồng chí Lê Quang Hòa


Theo Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 30.7.2019 của UBND tỉnh, đồng chí Lê Quang Hòa, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy được điều động, bổ nhiệm  giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1.8.2019. 


Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng tin tưởng với phẩm chất, năng lực, trình độ và kinh nghiệm trong công tác, đồng chí Lê Quang Hòa tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, chỉ đạo, điều hành Sở Nội vụ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đồng thời yêu cầu, trên cương vị công tác mới, đồng chí Lê Quang Hòa không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao năng lực, trình độ, cùng với tập thể lãnh đạo Sở và mỗi cán bộ nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: Tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ và thực hiện đề án tinh giản biên chế, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo đúng yêu cầu của Đảng, Nhà nước; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về biên chế, tiền lương; cải cách hành chính; công tác quản lý nhà nước về thanh niên, tôn giáo, thi đua khen thưởng...; cùng với tỉnh thực hiện cải cách hành chính nhằm nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan quản lý nhà nước và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh... 


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Quang Hòa hứa trên cương vị mới sẽ không ngừng học hỏi, kế thừa và phát huy truyền thống của đơn vị, tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo Sở Nội vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


Lệ Thu 
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)