Hội nghị báo cáo viên tháng 8

21:13, 16/08/2019

Ngày 16.8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 8.2019. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Ccá
Các đại biểu dự hội nghị


Tại hội nghị, các báo cáo viên đã được thông tin về kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5.8.2008 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Nghị quyết số 26) trên địa bàn tỉnh. Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp giai đoạn 2008 – 2018 đạt 2,8%/năm. Đến nay, tỉnh có 141 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn trên địa bàn tỉnh ngày càng hoàn thiện, hiện đại. Thu nhập và đời sống của người dân nông thôn ngày càng được cải thiện...


Định hướng tuyên truyền trong tháng 9, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Thủy đề nghị: Các báo cáo viên chủ động, kịp thời cung cấp thông tin, tuyên truyền về tình hình biển Đông cho cán bộ, đảng viên, nhân dân; chú trọng lựa chọn các thông tin tuyên truyền về kết quả thực hiện Nghị quyết số 26, kết quả 10 năm xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh và các địa phương, đơn vị trong tháng 8.2019; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý IV.2019; tiếp tục tuyên truyền về đẩy mạnh thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII); đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những kết quả nổi bật nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tuyên truyền về các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm  trong tháng 9.2019...


Thu Yến
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)