Hưng Yên giao ban báo chí tháng 8

19:40, 05/08/2019

Ngày 5.8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 8.2019. 

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị 


Trong tháng 7, các cơ quan báo chí của tỉnh đã bám sát tình hình thực tiễn, thông tin kịp thời, toàn diện các sự kiện, vấn đề nổi bật diễn ra trong tỉnh, trong nước như: Hoạt động đối ngoại, thăm và làm việc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh; phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024; kỳ họp thứ chín - HĐND tỉnh khóa XVI; các hoạt động thăm, tặng quà đối tượng chính sách và tri ân ngày Thương binh - Liệt sỹ 27.7; tuyên truyền, giới thiệu các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tình hình sản xuất nông nghiệp; công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, nhất là tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi; hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp; công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác đấu tranh chống những vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tín dụng đen...


Định hướng tuyên truyền trong tháng 8.2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 35 - CT/TW ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20.5.2019 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi; kết quả và việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 10, khóa XII của Đảng; tiếp tục tuyên truyền việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kết quả phát triển kinh tế - xã hội; việc tổ chức học tập, nghiên cứu, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng 8.2019; tích cực, chủ động đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, cố ý xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh, âm mưu "Diễn biến hòa bình" nhằm chống phá Đảng, Nhà nước.


Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt một số văn bản của Ban Tuyên giáo Trung ương.


Lê HiếuNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)