Yên Mỹ thi hành kỷ luật 112 đảng viên

22:32, 09/08/2019

Ngày 9.8, Huyện ủy Yên Mỹ tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng khóa XII; tổng kết quy chế bầu cử trong Đảng và triển khai Chỉ thị số 35 - CT/TW ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Chỉ thị số 35). Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.


Thời gian qua, các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện Yên Mỹ đã nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực và thực hiện các mục tiêu đại hội đề ra đạt kết quả tốt. Huyện nghiêm túc, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch để triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 


Các cấp ủy đảng đã kiểm tra 340 đảng viên, giám sát chuyên đề 141 tổ chức đảng và 141 đảng viên; cấp ủy các cấp trong huyện đã thi hành kỷ luật 112 đảng viên; ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 98 tổ chức đảng và 159 đảng viên, giám sát chuyên đề đối với 107 tổ chức đảng và 200 đảng viên... 


Công tác dân vận được thực hiện đồng bộ với nhiều hình thức, góp phần tạo sự đồng thuận của nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng được quan tâm triển khai, thực hiện. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 568 đảng viên mới. 


Trong 5 năm thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Mỹ đã quán triệt, triển khai Quyết định số 244 - QĐ/TW ngày 9.6.2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc ban hành quy chế bầu cử trong Đảng (Quyết định 244), triển khai Chỉ thị số 36 – CT/TW ngày 30.5.2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng… Thực hiện tốt các nội dung trong Quy chế bầu cử trong Đảng theo Quyết định 244.


Tại hội nghị, Huyện ủy Yên Mỹ khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng khóa XII.


Hoa PhươngNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)