Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giao ban báo chí tháng 9

19:17, 04/09/2019

Ngày 4.9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 9.2019. Đồng chí Trần Thị Thanh Thuỷ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
 

Các đại biểu dự hội nghị giao ban báo chí tháng 9
Các đại biểu dự hội nghị giao ban báo chí tháng 9

Trong tháng 8, hoạt động thông tin, tuyên truyền của các cơ quan báo chí trong tỉnh bảo đảm đúng định hướng tuyên truyền, có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời thông tin các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về tình hình thời sự, chính trị trong nước, trong tỉnh; công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở địa phương, đơn vị; tuyên truyền, giới thiệu các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thông tin phản ánh công tác chăm sóc lúa mùa, thu hoạch và tiêu thụ nhãn; công tác thu hút vốn đầu tư nước ngoài; triển lãm di sản văn hoá, du lịch Hưng Yên năm 2019...Nội dung tuyên truyền khá toàn diện, cân đối giữa các ngành, lĩnh vực, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. 


Trong tháng 9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; về việc giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi, xây dựng bến bãi tập kết vật liệu xây dựng và khai thác cát trái phép trên sông…;đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả Hội nghị Trung ương 10 và việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 10, khoá XII của Đảng; tiếp tục tuyên truyền việc đẩy mạnh thực hiện các Kế hoạch và Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khoá XII, thông tin, tuyên truyền về công tác đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh; công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị; đẩy mạnh tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh, các ngành, địa phương qua 9 tháng năm 2019; tiếp tục thông tin, tuyên truyền về việc triển khai, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng…


Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt Kết luận số 55/KL-TW ngày 15.8.2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; Hướng dẫn số 87-HD/BTGTW ngày 25.3.2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 22.1.2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đại hội các hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam; công văn của Hội nhà báo Việt Nam ngày 5.7.2019 về việc tổ chức Hội Báo toàn quốc 2020.


Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Thuỷ yêu cầu các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền các mặt của đời sống dân sinh; tiếp tục duy trì các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; bổ sung xây dựng thêm các chuyên trang, chuyên mục có nội dung tuyên truyền về sinh hoạt tư tưởng, tiến tới đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục phản ánh, tuyên truyền công tác chuẩn bị năm học mới về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên, hướng đầu tư cho giáo dục; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về du lịch nhằm khai thác hiệu quả các tiềm năng du lịch của tỉnh; quan tâm tuyên truyền, đấu tranh, phản bác thông tin, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch…


Hồng NgọcNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)