Trên 500 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri được giải trình tại kỳ họp HĐND các cấp

18:33, 03/09/2019

Từ đầu năm đến nay, HĐND, Thường trực HĐND đã phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức cho đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri tại 71 điểm, với 9.122 lượt cử tri của 10 huyện, thị xã, thành phố. Qua các điểm tiếp xúc cử tri, HĐND các cấp đã ghi nhận trên 500 lượt ý kiến, kiến nghị. Các ý kiến của cử tri được Thường trực HĐND tổng hợp đầy đủ để báo cáo HĐND và chuyển UBND cùng cấp chỉ đạo các cơ quan hữu quan giải trình tại kỳ họp. 


Ngoài ra, tháng 3 vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về giáo dục và đào tạo với đại diện cử tri là cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đại diện phụ huynh học sinh các cấp học của 10 huyện, thị xã, thành phố. Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp và chuyển đến UBND tỉnh 36 ý kiến, kiến nghị của cử tri các địa phương để UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan nghiên cứu, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. 


Phương MinhNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)