Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

20:03, 04/10/2019

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền và tham gia Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam.


Theo kế hoạch, đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, với hình thức thi trắc nghiệm hằng tuần trên hệ thống mạng xã hội VCNET.


Thời gian thi trắc nghiệm được tiến hành hằng tuần, bắt đầu tuần thi thứ nhất từ ngày 26.8.2019 và kết thúc vào ngày 30.12.2019; thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10h00’ thứ hai hằng tuần và kết thúc vào 9h00’ thứ hai tuần kế tiếp. Mỗi người có thể dự thi nhiều lần/tuần, tuy nhiên chỉ được công nhận 1 kết quả đúng nhất và có thời gian trả lời sớm nhất trong số các lần dự thi.


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác tuyên truyền, cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham dự Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trên mạng xã hội VCNET. 


Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền, cổ vũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham dự cuộc thi. Ban Thường vụ, Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch tuyên truyền, cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham dự Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trên mạng xã hội VCNET; đưa nội dung cuộc thi trắc nghiệm xuống từng chi bộ, đảng viên và nhân dân để tìm hiểu, tham gia; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc thi trên mạng xã hội VCNET, tạo không khí thi đua sôi động, thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các cơ quan báo chí, bản tin, trang thông tin điện tử các ban, sở, ngành, đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố và cơ sở mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về truyền thống 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; các báo điện tử, trang thông tin, cổng thông tin điện tử treo banner và dẫn đường dẫn tới cuộc thi trên mạng xã hội VCNET.


PVNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)