Giao ban báo chí tháng 10

20:04, 04/10/2019

Ngày 4.10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 10.2019. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
 

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị giao ban báo chí tháng 10

Trong tháng 9, các cơ quan báo chí của tỉnh đã bám sát tình hình thực tiễn, thông tin kịp thời và toàn diện các sự kiện, vấn đề nổi bật diễn ra trong tỉnh, trong nước. Nội dung tuyên truyền khá toàn diện, có sự cân đối giữa các ngành, các lĩnh vực, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Hình thức thông tin phong phú, sinh động trên các kênh báo viết, báo hình và báo mạng. Các cơ quan báo chí thường trú tại Hưng Yên đã phản ánh kịp thời tình hình chính trị - kinh tế - xã hội - quốc phòng và an ninh của tỉnh.


Định hướng tuyên truyền trong tháng 10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 35 - CT/TW, ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; việc thực hiện các Kế hoạch và Chương trình hành động của Tỉnh ủy,  Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết  Hội nghị Trung ương 6, khóa XII; thông tin, tuyên truyền tình hình thời sự nổi bật quốc tế, trong nước, tình hình trong tỉnh; việc tổ chức học tập, nghiên cứu, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Chủ đề sinh hoạt "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Thành tựu và bài học kinh nghiệm" tại các địa phương, cơ quan, đơn vị; các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 10.2019; tích cực đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, cố ý xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh; âm mưu diễn biến hòa bình nhằm chống phá Đảng, Nhà nước...
Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt một số văn bản của Trung ương và của tỉnh.


Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Thủy nhấn mạnh: Thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền những thành tựu, kết quả sau 10 năm xây dựng nông thôn mới để tiếp tục chung tay, góp sức xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu; mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền nội dung Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23.9.2019  của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; tích cực tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IV – năm 2019; tuyên truyền về thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”…


Thu YếnNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)