Hội nghị lần thứ hai Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024

18:13, 08/10/2019

Ngày 8.10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ hai, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
 

Các tập thể có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Các tập thể có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh


Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX; Nghị quyết Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XV. Trong đó, nhấn mạnh Nghị quyết Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã thống nhất 5 Chương trình hành động để tổ chức thực hiện, gồm: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của các địa phương, của tỉnh và đất nước. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.


Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.


Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Tuyến yêu cầu: MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XV; tổ chức phát động và triển khai thực hiện hiệu quả Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019; tích cực thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”; triển khai thực hiện sâu rộng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền…


Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.


Thu Yến
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)