Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Ân Thi

19:21, 27/11/2019

Ngày 27.11, các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Ân Thi trước kỳ họp thứ mười - HĐND tỉnh khóa XVI. Dự tiếp xúc cử tri có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Các đại biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri
Các đại biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri

 

Các đại biểu đã thông báo tới cử tri huyện Ân Thi dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ mười - HĐND tỉnh khóa XVI; báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020. 

 

Cử tri huyện Ân Thi kiến nghị: Cơ quan chức năng đẩy mạnh việc cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; có phương án xây dựng lò đốt rác hiện đại; đầu tư nâng cấp nhà vệ sinh trường học; quan tâm chế độ, chính sách cho giáo viên mầm non; hướng dẫn điều chỉnh mốc lộ giới đường giao thông phục vụ công tác đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

 

Sau khi lắng nghe ý kiến của cử tri, thay mặt các đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng phát biểu trân trọng tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời thông tin thêm một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019, những mục tiêu, giải pháp thực hiện năm 2020. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Trong thời gian tới, huyện Ân Thi cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn; thực hiện việc sáp nhập thôn phải chặt chẽ, thận trọng; đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chung tay bảo vệ môi trường; chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tăng cường chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm của tỉnh...

 

Lê Hiếu Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)