Hội nghị báo cáo viên tháng 11

18:10, 05/11/2019

Ngày 5.11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 11.2019. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.
 

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

 

Tại hội nghị, các báo cáo viên được thông tin các chuyên đề: Công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; Xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Thủy yêu cầu: Các báo cáo viên tập trung bám sát, tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm các nội dung đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng. Trong thời gian tới, tập trung tuyên truyền sâu đậm các nội dung và kết quả quan trọng của Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) gắn với việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 - CT/TW, ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 185 – KH/TU, ngày 8.10.2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các kế hoạch của các Tiểu ban Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại các đơn vị, địa phương; tích cực hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; tích cực tham gia các giải báo chí toàn quốc năm 2019; tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2019, nhất là các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm; các hoạt động đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo tỉnh…


Thu YếnNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)