Kim Động phấn đấu tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở xong trong tháng 3.2020

18:57, 28/11/2019

Huyện Kim Động có 38 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đến nay, 100% các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Kim Động đã thành lập Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban tổ chức, phục vụ đại hội, các tổ giúp việc của các tiểu ban và ban hành kế hoạch tổ chức đại hội của cấp mình để tổ chức, thực hiện. 


Cùng với đó, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Kim Động tích cực xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm và đề án nhân sự. 7/38 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy dự kiến tổ chức đại hội trước ngày 15.1.2020, phấn đấu đến hết tháng 3.2020 tổ chức xong đại hội đảng bộ cấp cơ sở. 


Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Động chọn Đảng bộ xã Chính Nghĩa tổ chức đại hội điểm cấp xã, Đảng bộ thị trấn Lương Bằng tổ chức bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội và chọn Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể huyện tổ chức đại hội trước các chi bộ, đảng bộ khối cơ quan huyện. 


Công Đản

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)