Bế mạc kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh khóa XVI 

21:18, 06/12/2019

Ngày 6.12, kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 bước sang ngày làm việc thứ hai và bế mạc kỳ họp. Dự phiên họp có các đồng chí: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy…  

 

Các đại biểu dự kỳ họp
Các đại biểu tại kỳ họp


Buổi sáng, dưới sự điều hành của Chủ tọa kỳ họp, Ban Pháp chế HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra về tình hình chấp hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020 và các nội dung được phân công. 


Đồng chí Đỗ Xuân Sảng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày Báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh năm 2019; nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2020. 


Năm 2019, công tác tổ chức các kỳ họp tiếp tục được cải tiến; các chuyên đề giám sát được lựa chọn phù hợp với thực tiễn, kịp thời kiến nghị những tồn tại, hạn chế, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quán lý nhà nước. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm; phương thức hoạt động, lề lối làm việc có nhiều cải tiến, đổi mới bảo đảm khoa học, đúng quy định của pháp luật.


Tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng trình bày Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2019, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2020. Báo cáo chỉ rõ, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành chương trình hành động, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời chỉ đạo, điều hành thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhằm hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 đề ra.


Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Năm 2020 là năm cuối, có ý nghĩa quan trọng quyết định tới việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tiến tới tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ  2020 – 2025, vì vậy UBND tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, nỗ lực để vượt qua khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành vượt các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

 Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp
Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp


Dưới sự điều hành của Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Xuân Tuyên, các đại biểu đã chia tổ thảo luận.

 

Buổi chiều, các đại biểu làm việc tại hội trường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Xuân Sảng trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia thảo luận tại các tổ đại biểu. Các ý kiến đã tập trung đánh giá phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019, đóng góp những giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; vấn đề đầu tư cơ sở vật chất trường học, bổ sung biên chế giáo viên cho các bậc học từ mầm non đến THCS, đặc biệt là những địa phương có nhiều doanh nghiệp đóng trên địa bàn; công tác quản lý về môi trường…


Dưới sự điều hành của Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Xuân Tuyên, lãnh đạo 3 sở: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường đã trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh về các vấn đề quản lý xây dựng đô thị, khu công nghiệp; công tác tổ chức thu thập, quản lý và cung cấp dữ liệu về môi trường; tình trạng xả thải, đốt rác thải tự phát tại một số nơi thuộc khu công nghiệp, khu vực dân cư; cơ chế chính sách, khuyến khích phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ gắn với làng nghề…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng phát biểu làm rõ thêm những vấn đề mà các đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng phát biểu làm rõ thêm những vấn đề mà các đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm


Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã báo cáo, giải trình và làm rõ thêm một số vấn đề mà cử tri và đại biểu HĐND tỉnh quan tâm. Trong đó, nhấn mạnh đến phong trào xây dựng nông thôn mới; thu ngân sách nhà nước; thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp thương mại; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông; quản lý đất đai, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm cho người lao động; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế và giao nhiệm vụ cho các sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh, tiếp tục nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.


Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. 100% các đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất cao, biểu quyết thông qua 23 nghị quyết, trong có 19 nghị quyết chuyên đề. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Xuân Tuyên khẳng định: Với tinh thần nghiêm túc, các đại biểu đã tập trung thảo luận dân chủ, tâm huyết, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực bổ sung vào các báo cáo, tờ trình và nhất trí thông qua các nghị quyết trên nhiều lĩnh vực làm cơ sở để UBND tỉnh và các cấp, các ngành tổ chức thực hiện. Đồng thời đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, hạn chế và đóng góp những giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông nghị quyết tại kỳ họp
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông nghị quyết tại kỳ họp


Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu, sau kỳ họp này, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng sớm có kế hoạch triển khai cụ thể, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của kỳ họp; các Ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và toàn thể nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát và vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh tích cực chủ động trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử; nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để kịp thời phản ánh, kiến nghị của cử tri, nhân dân với HĐND, UBND và các cơ quan hữu quan để giải quyết theo quy định.

 

 

Các Nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI


- Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.


- Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Hưng Yên. 


- Nghị quyết về nhiệm vụ kế hoạch đầu tư công tỉnh Hưng Yên năm 2020.


- Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2020.


- Nghị quyết phân bổ ngân sách địa phương năm 2020.


- Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018. 


- Nghị quyết về Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 tỉnh Hưng Yên. 


- Nghị quyết về danh mục dự án cần thu hồi đất và danh mục dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha năm 2020. 


- Nghị quyết về Đề án Bảo tồn và phát triển vùng trồng nhãn, vải đặc sản tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030. 


-  Nghị quyết về Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 


- Nghị quyết về hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho đối tượng cận nghèo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên sau khi dự án Norred kết thúc.


- Nghị quyết về Quy định chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên và chi tiêu tài chính đối với các giải thể thao của tỉnh. 


- Nghị quyết về Quy định mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia thực hiện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.


- Nghị quyết về việc thực hiện Kế hoạch số lượng người làm việc năm 2019 và dự kiến giao số lượng người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các Hội được Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo số lượng người làm việc tỉnh Hưng Yên năm 2020.


- Nghị quyết về việc thực hiện Kế hoạch biên chế công chức năm 2019 và dự kiến giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2020.


- Nghị quyết về sáp nhập 34 thôn để thành lập 17 thôn và đổi tên 05 thôn của 05 xã thuộc các huyện: Kim Động, Văn Giang, Văn Lâm.


- Nghị quyết về Đề án Duy trì và phát triển Hệ thống thông tin điện tử hy.check.net.vn truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nông lâm sản và thủy sản đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn ( 2020 - 2025)


-|Nghị quyết về việc thông qua Đề án công nhận Khu vực phát triển đô thị trung tâm huyện Văn Lâm (thị trấn Như Quỳnh và khu vực phát triển đô thị mở rộng) đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. 


- Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2020. 


- Nghị quyết về kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI.


- Nghị quyết về kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. 


- Nghị quyết về kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh.


- Nghị quyết về kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.


Tin, ảnh: Phương Minh - Lê Hiếu
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)