Giao ban báo chí tháng 12

18:34, 04/12/2019

Ngày 4.12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 12.2019. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

 

Trong tháng 11, các cơ quan báo chí của tỉnh tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, đúng định hướng. Nội dung tuyên truyền kịp thời, toàn diện, các sự kiện thời sự, nổi bật như: Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV; Hội nghị lần thứ 30 BCH Đảng bộ tỉnh, khóa XVIII; hội nghị gặp mặt lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và ngày hội văn hóa quân dân tại các khu dân cư; tình hình hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông… Hoạt động báo chí ổn định, không xảy ra vi phạm đạo đức nghề báo trong đội ngũ cán bộ, phóng viên, lãnh đạo, quản lý các cơ quan báo chí.


Định hướng tuyên truyền trong tháng 12.2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện: Kế hoạch số 185-KH/TU ngày 8.10.2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chỉ thị số 08/CT-CTUBND ngày 23.5.2019 về việc tập trung thực hiện Kế hoạch số 93a/KH-UBND ngày 31.3.2017 của UBND tỉnh; Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; Kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh khóa XVI; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh, các ngành, địa phương; công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh…


Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin về việc thực hiện dự án điều chỉnh “Dự án đầu tư xây dựng khu biệt thự và nhà phố vườn Vạn Tuế - Sago Palm Garden” của Công ty cổ phần thương mại sản xuất vật liệu xây dựng Đại Hưng trên địa bàn xã Phụng Công (Văn Giang); lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt một số văn bản của Trung ương.


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thế Cử đề nghị: Trên cơ sở nội dung thông tin, báo cáo của các ngành chức năng, các cơ quan báo chí tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin chính xác, kịp thời góp phần định hướng dư luận, bảo đảm môi trường đầu tư, góp phần thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Thủy nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các cơ quan báo chí bổ sung kế hoạch tuyên truyền những nội dung mới, sự kiện quan trọng; tiếp tục tuyên truyền về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung của kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh khóa XVI; kết quả thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; việc thu hút các dự án đầu tư trên địa bàn; công tác phòng, chống thiên tai; tình hình chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh; công tác bảo đảm an ninh trật tự; tích cực đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái…


Lê Hiếu


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)