Nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa XVI

18:56, 02/12/2019

Chuẩn bị kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa XVI, các đại HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại 19 điểm thuộc 10 huyện, thị xã, thành phố. 


Tại các điểm tiếp xúc cử tri đã có 93 lượt cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị với nhiều nội dung trên các lĩnh vực như: Nông nghiệp và phát triển nông thôn; đất đai, tài nguyên và môi trường; giao thông, vận tải, xây dựng đô thị; văn hóa, giáo dục, y tế; chế độ, chính sách xã hội; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội… Nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các địa phương tiếp thu, giải đáp. 


Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổng hợp, phản ánh tình hình các tầng lớp nhân dân và những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh để các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trả lời cử tri tại kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa XVI.


Hoàng BềnNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)