Toàn tỉnh giảm được 1.805 biên chế

17:37, 03/12/2019

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17.4.2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đến nay, toàn tỉnh giảm được 1.805 biên chế, giảm gần 8% (lộ trình đến năm 2021 giảm tối thiểu 10%); trong đó, khối Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội giảm được 63 người; khối cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập giảm được 1.742 người.


Lê Hiếu
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)