Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020

20:42, 09/01/2020

Ngày 9.1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Văn Hưng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Huy Bình, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Chí Công, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh…
 

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp tổ chức xây dựng Đảng" tặng các đồng chí có nhiều cống hiến cho sự nghiệp tổ chức xây dựng Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp tổ chức xây dựng Đảng" tặng các đồng chí có nhiều cống hiến cho sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng

 

Năm 2019, ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã bám sát các quy định, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp để tích cực, chủ động triển khai, thực hiện và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, làm tốt việc phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định, quy chế về công tác tổ chức, cán bộ; tập trung nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên; tăng cường hoạt động kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25.10.2017 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 


Đặc biệt, ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã làm tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2019; chuẩn bị tốt các điều kiện cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. 


Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên luôn được quan tâm, từng bước góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng…


Năm 2020, ngành tổ chức xây dựng Đảng tập trung tham mưu với cấp ủy lãnh đạo, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu  tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, công tác đảng viên, công tác cán bộ trong hệ thống chính trị...


Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh: Thời gian tới, ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh bám sát các nội dung của Chỉ thị số 35 – CT/TW, ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để kịp thời tham mưu với cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025, nhất là về công tác nhân sự; tiếp tục chủ động tham mưu thực hiện tốt việc sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là công tác thẩm tra hồ sơ cán bộ quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; quan tâm, thực hiện và giải quyết kịp thời, đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy định về công tác chính sách đối với cán bộ, công chức; tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ của ngành tổ chức xây dựng Đảng... 


Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp tổ chức xây dựng Đảng" của Ban Tổ chức Trung ương cho 8 đồng chí đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019 đã được Ban Tổ chức Tỉnh ủy tuyên dương, khen thưởng. 


Thu Yến - Lê Hiếu 



Nội dung:




Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)