Giao ban báo chí tháng 1

18:54, 06/01/2020

Ngày 6.1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 1.2020.

 

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị


Trong tháng 12.2019, các cơ quan báo chí của tỉnh tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, đúng định hướng. Nội dung tuyên truyền kịp thời, toàn diện, các sự kiện thời sự, nổi bật như: Phiên họp thứ 40 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI; thông xe kỹ thuật tuyến đường và cầu La Tiến; các đồng chí lãnh đạo bộ, ngành Trung ương làm việc tại tỉnh; tình hình hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông… Hoạt động báo chí ổn định, không xảy ra vi phạm đạo đức nghề báo trong đội ngũ cán bộ, phóng viên, lãnh đạo, quản lý các cơ quan báo chí.


Định hướng tuyên truyền trong tháng 1.2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện: Chỉ thị số 35 - CT/TW ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quy định số 205 – QĐ/TW ngày 23.9.2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 – 3.2.2020) và mừng xuân Canh Tý; công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán 2020 và lễ hội xuân; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh, các ngành, địa phương; tăng cường biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước; kịp thời phản ánh những vấn đề mới, phát sinh trong trong việc quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thực tiễn…


Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt một số văn bản của Trung ương và của tỉnh.


Lê Hiếu 
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)