Hưng Yên dự hội nghị toàn quốc về công tác ngành Nội chính Đảng

19:01, 06/01/2020

Ngày 6.1, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có các đồng chí: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. 

 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên


Năm 2019, ngành Nội chính Đảng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, đề xuất với Đảng và Nhà nước các chủ trương, chính sách lớn về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; đóng vai trò chủ công trong việc tham mưu, giúp cấp ủy các cấp quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp ở các địa phương; chủ trì và phối hợp tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước và các cấp ủy chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả các vấn đề có liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; tích cực tham mưu xử lý có hiệu quả nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; công tác hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học được tăng cường; công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng được duy trì thường xuyên; công tác phối hợp giữa ngành Nội chính Đảng với các cơ quan chức năng ngày càng chặt chẽ, hiệu quả; công tác tham mưu giúp người đứng đầu cấp ủy trực tiếp tiếp dân, đối thoại với nhân dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo có nhiều chuyển biến tích cực.


Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến làm rõ thêm kết quả công tác ngành Nội chính Đảng ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. 


Năm 2020, ngành Nội chính Đảng tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Tích cực nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước và cấp ủy các cấp về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, nhất là góp phần hoàn thiện và nâng cao chất lượng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; tập trung tham mưu giúp Đảng, Nhà nước và cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý tình trạng “tham nhũng vặt” ở các địa phương và cơ sở; tăng tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ việc, vụ án về tham nhũng, kinh tế; nâng cao chất lượng công tác thẩm định, tham gia ý kiến đối với các dự án luật, các văn bản quan trọng về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; tham gia có trách nhiệm, chính xác, khách quan về công tác cán bộ, nhất là nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng… Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xử lý kịp thời các vấn đề nổi lên về an ninh trật tự, không để phát sinh điểm nóng; tiếp tục kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Nội chính Đảng thật sự liêm chính, bản lĩnh vững vàng, có đủ năng lực chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…


Lê HiếuNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)