Hưng Yên triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2020

21:12, 10/01/2020

Ngày 10.1, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Điểu K'ré, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. 

 

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị


Năm 2019, chính quyền các cấp tập trung thực hiện các nội dung của “Năm dân vận chính quyền”; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo. Hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung hướng về cơ sở, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Ban Dân vận các cấp tiếp tục phát huy vai trò tham mưu với cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” được đẩy mạnh, duy trì trên các lĩnh vực của đời sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội.


Năm 2020, hệ thống dân vận các cấp trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; nâng cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác dân vận; tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân; tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025…


Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Điểu K'ré đề nghị: Tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25 - NQ/TW, ngày 3.6.2013 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Dân vận khéo”. Ngành dân vận chú trọng công tác tham mưu với cấp ủy các cấp chuẩn bị tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tăng cường công tác nắm bắt tình hình nhân dân, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị.


Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh: Năm 2020, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền; tham mưu cơ chế, chính sách, nguồn lực nâng cao đời sống nhân dân; chú trọng cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết các nhiệm vụ liên quan đến nhân dân; thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong các tổ chức chính trị - xã hội; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; chú trọng tham mưu công tác tôn giáo; nắm chắc tình hình để định hướng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hướng về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025…


Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2019 được Ban Dân vận Tỉnh ủy khen thưởng.


Lê HiếuNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)