Hưng Yên: UBKT cấp tỉnh, huyện đã thi hành kỷ luật 90 đảng viên trong năm 2019

22:53, 11/01/2020

Ngày 11.1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; tổng kết đánh giá thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU ngày 15.8.2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020, góp phần tăng cường xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh” (Đề án số 03-ĐA/TU). Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy...
 

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

 

Năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát; tích cực thực hiện kiểm tra đảng viên kể cả đảng viên cùng cấp và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; tăng cường giám sát thường xuyên, nắm tình hình địa bàn để chỉ đạo giải quyết vụ việc từ cơ sở, giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư tố cáo.


Trong năm, cấp ủy các cấp và chi bộ kiểm tra 2.003 đảng viên, giám sát 1.114 đảng viên; cấp ủy các cấp kiểm tra 953 tổ chức đảng, giám sát 553 tổ chức đảng. UBKT các cấp kiểm tra 456 đảng viên và 107 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; giám sát 689 đảng viên và 457 tổ chức đảng theo chuyên đề; UBKT cấp tỉnh, huyện đã thi hành kỷ luật 90 đảng viên. 


Năm 2020, tỉnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát; các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo đúng quy định của Điều lệ Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các địa bàn, lĩnh vực nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm...


Thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU, 100% Ban Thường vụ huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, triển khai thực hiện đề án; công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh; 8/13 huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát được 100% chi bộ trực thuộc; 100% UBKT các cấp xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát theo quy định. Cấp ủy các cấp, UBKT các cấp tích cực, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo, xem xét, xử lý nghiêm kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có sai phạm.


Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW ngày 12.12.2019 của UBKT Trung ương hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ đã trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng đồng chí Trần Quốc Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng đồng chí Trần Quốc Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy


Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh: Năm 2020, cấp ủy và UBKT các cấp chủ động, chủ công, chủ trì thực hiện tốt công tác nắm tình hình, giải quyết dứt điểm đơn thư, khiếu nại tố cáo ở cơ sở không để phát sinh phức tạp; cụ thể hóa nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương, đơn vị; thực hiện tốt công tác thẩm định, đánh giá cán bộ, góp phần chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; UBKT các cấp tập trung tham mưu giúp cấp ủy tổng kết công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020 và việc thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU…


Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ đã trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng đồng chí Trần Quốc Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2014 đến năm 2018; thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã có thành tích xuất sắc trong công tác… 


Lê HiếuNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)