Khối thi đua các ban Đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ năm 2020

21:57, 07/01/2020

Ngày 7.1, Khối thi đua các ban Đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy (viết tắt là Khối thi đua) tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020. 
 

Đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2020
Đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2020


Năm 2019, 100% tập thể, cá nhân các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua đã đăng ký thi đua và thực hiện tốt phong trào thi đua năm 2019. Các phong trào thi đua được phát động với hình thức đa dạng, phong phú, có chỉ tiêu cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị và đặc thù của mỗi đơn vị. Các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tổ chức, quán triệt, thực hiện kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và quy định của cơ quan đến cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong cơ quan, đơn vị. Đồng thời, gắn thực hiện phong trào thi đua yêu nước với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; gắn thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng… 


Năm 2020, các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua tiếp tục tăng cường công tác chính trị tư tưởng, giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ trong quản lý, điều hành các hoạt động của cơ quan, xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể cơ quan vững mạnh; tập trung tuyên truyền, tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020. 100% các chi bộ, đảng bộ các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua tổ chức thành công đại hội chi bộ, đảng bộ bảo đảm đúng thời gian, kế hoạch; tiếp tục thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn, quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của các cấp. 100% cán bộ, đảng viên, công chức tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh, cơ quan, đơn vị phát động lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2020)...


Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua đã thống nhất lựa chọn các đơn vị tiêu biểu năm 2019 để đề nghị khen thưởng, bao gồm: Đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua cho Báo Hưng Yên, UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh và Trung tâm Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.  


Đại diện các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua đã ký kết giao ước thi đua năm 2020. Đồng thời, tiến hành suy tôn đơn vị Trưởng khối thi đua, phó khối thi đua năm 2020.


Thu Yến Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)