Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thảo luận lần 2

20:05, 31/01/2020

Ngày 31.1, Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (sau đây viết là Tiểu ban Văn kiện) tổ chức phiên họp thảo luận lần 2. Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Tiểu ban Văn kiện chủ trì hội nghị. Cùng dự các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Tiểu ban Văn kiện.
 

Các đại biểu tại phiên họp
Các đại biểu tại phiên họp


Tại phiên họp, các đại biểu nghe và cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.


Các đại biểu đề nghị Báo cáo chính trị phải cập nhật số liệu mới nhất trước khi diễn ra đại hội; cần nhận định, phân biệt rõ số liệu tỷ trọng cơ cấu kinh tế với tốc độ tăng trưởng kinh tế; khẩn trương lập biểu mẫu phụ lục so sánh với kết quả nhiệm kỳ trước để làm căn cứ xây dựng chỉ tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới; xây dựng chương trình bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe nhân dân thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong nhiệm kỳ tới; nghiên cứu xây dựng đề án phát triển du lịch của tỉnh; bổ sung đầy đủ nội dung công tác cải cách tư pháp; nâng mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh; có giải pháp nâng tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch và xử lý nước thải sinh hoạt nông thôn, nước thải công nghiệp; chỉnh sửa tên đề án phát triển hạ tầng giao thông vận tải thành đề án hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông vận tải…


Phát biểu kết luận phiên thảo luận, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ đề nghị các thành viên Tổ biên tập, Tổ giúp việc của Tiểu ban Văn kiện tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu tại phiên họp để bổ sung vào dự thảo báo cáo; từng cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động nghiên cứu, đề xuất nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách, hoàn thiện báo cáo; nội dung cần phải diễn đạt cụ thể kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. 


Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ngành chức năng khi xây dựng báo cáo cần thống kê kết quả đã đạt được với số liệu cụ thể để so sánh rõ với chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2020 và kết quả đạt được của các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; những số liệu phải phản ánh rõ được kết quả thực hiện ba khâu đột phá của tỉnh đã đề ra trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII…


Lê Hiếu
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)