956 thanh niên ưu tú trúng tuyển nghĩa vụ quân sự được bồi dưỡng nhận thức về Đảng

17:58, 10/02/2020

Theo tổng hợp của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, năm 2020, toàn tỉnh có 956 thanh niên ưu tú trúng tuyển nghĩa vụ quân sự được bồi dưỡng nhận thức về Đảng trước khi lên đường nhập ngũ. Trong đó, nhiều huyện có tỷ lệ thanh niên ưu tú trúng tuyển nghĩa vụ quân sự được bồi dưỡng nhận thức về Đảng đạt cao như: Văn Giang (đạt tỷ lệ 57%), Ân Thi (đạt tỷ lệ 56%), Tiên Lữ (đạt tỷ lệ 55%)…


Thu Yến
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)