Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019

18:32, 07/02/2020

Ngày 7.2, Huyện ủy Ân Thi tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy dự.
 

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

 

Năm 2019, các cấp uỷ đảng từ huyện đến cơ sở triển khai, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác xây dựng Đảng; việc thực hiện  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng. 


Trong năm, toàn huyện đã kết nạp 116 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định. Công tác dân vận của Đảng, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới. Năm 2019, toàn huyện có 18% số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 11,2%, hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 72,6%. 


Năm 2020, huyện tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới; tăng cường công tác dân vận, kiểm tra, giám sát; tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; lãnh đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh...


Tại hội nghị, nhiều tổ chức cơ sở đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng đã được khen thưởng.  


Lê Hiếu
 



Nội dung:




Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)