Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện phòng, chống dịch Covid–19

18:45, 31/03/2020

Ngày 31.3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 45-CT/TU về tăng cường lãnh đạo thực hiện phòng, chống dịch Covid–19.


Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đánh giá cao sự đồng tâm, hiệp lực của các cấp, các ngành, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã tổ chức thực hiện hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19, bước đầu kiểm soát được dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, góp phần cùng cả nước ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh lây lan.


Tuy nhiên, trong những ngày gần đây dịch bệnh diễn biến nhanh và phức tạp trên phạm vi toàn cầu. Ở trong nước, số lượng người mắc tăng cao từng ngày và có nguy cơ cao lây nhiễm trong cộng đồng, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe nhân dân và ảnh hưởng lớn tới đời sống kinh tế - xã hội, tiềm ẩn gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, khó lường.
Để bảo đảm tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đã đề ra kiểm soát và ứng phó có hiệu quả dịch bệnh trong tình hình hiện nay, đồng thời thực hiện Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ thị:


- Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng tập trung cao độ thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban chỉ đạo tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình hiện nay; đặc biệt là cần khẩn trương phổ biến, tuyên truyền, quán triệt Lời kêu gọi cả nước chung sức, đồng lòng chiến thắng dịch bệnh Covid-19 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đồng thời thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó kiên quyết thực hiện chủ trương cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1.4.2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.


Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc mạnh mẽ của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh; xác định công tác phòng, chống dịch bệnh là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhất trong giai đoạn hiện nay, quyết liệt thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch, không để dịch bệnh lây lan; phải xác định “chống dịch như chống giặc”, mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương, đơn vị mình phụ trách.


Cấp ủy, chính quyền ở xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, tăng cường nắm chắc tình hình, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao tại cơ sở.


- Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng tinh thần của Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với diễn biến tình hình và đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực đổi mới, cải tiến cách làm việc nhằm thích ứng với bối cảnh phòng, chống dịch bệnh hiện nay. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, làm việc trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị, hạn chế số lượng người làm việc trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị, nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, bảo đảm chất lượng, tiến độ công việc. Khuyến khích, hướng dẫn nhân dân tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Chỉ đạo bảo đảm cung ứng đủ hàng hóa dịch vụ, bình ổn giá cả, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của nhân dân. 


- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh bám sát các chỉ đạo của Trung ương và diễn biến dịch bệnh ở tỉnh, quyết liệt chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế, các đơn vị và lực lượng liên quan phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không được lơ là, chủ quan; tập trung phòng, chống dịch bệnh theo nguyên tắc 4 tại chỗ. Trên cơ sở diễn biến của dịch bệnh, chủ động chỉ đạo thành lập các chốt kiểm dịch, chuẩn bị các phương án và điều kiện cần thiết về nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế… để ứng phó kịp thời và hiệu quả với các tình huống có thể xảy ra. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh.


- MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng có các hình thức phù hợp phát động phong trào hành động trong công tác phòng, chống dịch, đồng thời tăng cường phối hợp với các cấp chính quyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tự giác tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch; tiếp tục vận động các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân chung tay, ủng hộ công tác phòng, chống dịch. Tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, gia đình và cộng đồng, thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của ngành y tế và chính quyền địa phương, khai báo y tế tự nguyện, thông báo kịp thời với cơ sở y tế về tình hình sức khỏe.


- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức quán triệt phổ biến Chỉ thị này đến các cấp ủy đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên; phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền, cung cấp các thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cho nhân dân về diễn biến tình hình dịch bệnh.


PV
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)