Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025

18:29, 19/03/2020

Trong 2 ngày 18 và 19.3, Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Trần Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đoàn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự. Đây là đảng bộ cơ sở được Đảng bộ khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm. 
 

Các đại biểu với Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Các đại biểu với Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Sở Tài chính đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn tích cực; tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh quản lý tài chính, chủ động, linh hoạt trong điều hành ngân sách, bảo đảm cân đối ngân sách các cấp.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Sở Tài chính triển khai và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng. Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc theo hướng khoa học và quy chế làm việc toàn khóa. Đảng bộ, các chi bộ duy trì nề nếp sinh hoạt theo quy định. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Sở Tài chính đã kết nạp được 9 đảng viên mới. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm túc. Hàng năm, Đảng bộ Sở Tài chính đều đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 


Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Sở Tài chính phấn đấu: 100% đảng viên tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bảo đảm thời gian, nội dung, chất lượng; Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; 100% số công chức, người lao động hoàn thành nhiệm vụ trở lên; kết nạp từ 3 đảng viên mới trở lên...


Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 9 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. 


Lê Hiếu


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)