Kim Động

Sôi nổi các hoạt động tuyên truyền chào mừng đại hội đảng bộ các cấp 

18:34, 22/03/2020

Trên khắp các nẻo đường từ trung tâm huyện lỵ đến các xã, thị trấn của huyện Kim Động, không khí thêm sôi nổi bởi cờ, băng rôn, khẩu hiệu về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tại các trụ sở cơ quan, đơn vị, các trục đường chính; các cụm panô, băng rôn, khẩu hiệu được treo, dựng tại các khu vực trung tâm, khu vực đông dân cư; các nhà dân treo cờ Tổ quốc... 


Từ tháng 12.2019, Đài truyền thanh huyện Kim Động đã xây dựng chuyên mục Hướng tới Đại hội Đảng bộ huyện Kim Động lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó tập trung tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh, thời điểm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng;  thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giai đoạn 2015 - 2020; những bài học kinh nghiệm; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong thời gian tới; gương tập thể, cá nhân điển hình trên các lĩnh vực; kết quả đại hội chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Đồng thời tuyên truyền công tác quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quy chế bầu cử trong Đảng… Sau khi tổ chức đại hội đảng bộ điểm cấp xã, tiểu ban tuyên truyền Đại hội Đảng bộ huyện đẩy mạnh tuyên truyền kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức đại hội điểm tiến tới tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 

Diện mạo nông thôn mới huyện Kim Động
Diện mạo nông thôn mới huyện Kim Động

 

Đồng chí Nguyễn Chi Hội, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Kim Động cho biết: Thông qua công tác tuyên truyền nhằm giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Trong công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp nêu bật những thành tựu đạt được, bài học kinh nghiệm; tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, mở rộng dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương trong Đảng và trong xã hội đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 và hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện trong những năm tới; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong đời sống chính trị - xã hội của đất nước, địa phương.


Những ngày qua, ông Nguyễn Văn Bình (thị trấn Lương Bằng) thường xuyên theo dõi nghe thông tin từ đài truyền thanh xã, đài truyền thanh huyện. Ông Bình phấn khởi cho biết: Tôi rất vui mừng về những kết quả thực hiện các chương trình, đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện giai đoạn 2016- 2020; kết quả và nghị quyết đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở; kết quả trong xây dựng nông thôn mới của huyện. Thành tựu phát triển của quê hương là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự tiên phong, gương mẫu của các đảng viên và sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân trong huyện.


Đến thời điểm này, gần 100% số tổ chức cơ sở đảng trong huyện Kim Động đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác tuyên truyền tiếp tục thông tin kết quả đại hội cấp cơ sở; hướng dẫn học tập nghị quyết đại hội cấp cơ sở; khơi dậy tinh thần yêu nước hưởng ứng các phong trào thi đua trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân chào mừng thành công đại hội cấp cơ sở và chào mừng đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 5; giới thiệu, trưng bày các thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của huyện, các sản phẩm, thương hiệu của các xã, thị trấn; gương tập thể, cá nhân điển hình trên các lĩnh vực; việc tổ chức thảo luận lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX…


Đào Doan


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)