Công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025

17:52, 12/04/2020

Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch năm, một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay được cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong tỉnh chú trọng là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 

Tổ kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Động về công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Ảnh tư liệu)
Tổ kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Động về công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Ảnh tư liệu)


Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngay từ cuối năm 2019, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã bám sát Hướng dẫn số 07- HD/UBKTTW, ngày 12.12.2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị và đại hội đảng bộ các cấp.

 

Cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp tập trung kiểm tra, giám sát các nhiệm vụ trọng tâm, những lĩnh vực chủ yếu như: Công tác cán bộ; giải quyết các vụ việc nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, các vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; các tổ chức đảng có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ; đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí; giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo phục vụ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Mặc dù từ đầu năm đến nay, dịch Covid-19 ảnh hưởng đến tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các địa phương nhưng công tác kiểm tra, giám sát luôn được các đơn vị thực hiện nghiêm túc bảo đảm kế hoạch đề ra. Trong quý I năm 2020, cấp ủy các cấp kiểm tra 114 tổ chức đảng và 143 đảng viên theo Điều 30 Điều lệ Đảng; UBKT các cấp kiểm tra 25 đảng viên và 2 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, giám sát 21 đảng viên và 9 tổ chức đảng theo chuyên đề; UBKT cấp tỉnh, cấp huyện đã thi hành kỷ luật 15 đảng viên. 


Bên cạnh đó, UBKT các cấp chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy tiến hành kiểm tra, giám sát công tác tổ chức đại hội của đảng bộ cấp dưới theo quy định, nhằm góp phần tích cực vào sự thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  

 

Đồng chí Bùi Ngọc Sơn, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Ân Thi cho biết: UBKT các cấp trong huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, tập trung vào các nội dung kiểm tra, giám sát công tác nhân sự và tư cách đại biểu phục vụ đại hội Đảng các cấp. Huyện ủy và UBKT Huyện ủy tăng cường giám sát, chủ động nắm chắc tình hình các tổ chức đảng trực thuộc; tập trung kiểm tra đối với tổ chức đảng có dấu hiệu mất đoàn kết, có vấn đề phức tạp mới nảy sinh, vấn đề bức xúc mà đảng viên và nhân dân quan tâm, vi phạm quy chế tập trung dân chủ, hoặc còn đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng ảnh hưởng đến quyền lợi đảng viên và nhân dân.


Đồng chí Lê Minh Chức, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Văn Giang cho biết: Cùng với đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, UBKT Huyện ủy còn tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ phục vụ công tác nhân sự đại hội bảo đảm đầy đủ theo quy trình, đúng thời gian quy định. Đồng thời, chủ động tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy và UBKT các đảng ủy trực thuộc chuẩn bị tốt công tác nhân sự UBKT nhiệm kỳ mới, nhằm bảo đảm ủy viên UBKT phải có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; kiên quyết không đưa vào UBKT những cán bộ thiếu gương mẫu, uy tín thấp và bảo đảm tính kế thừa, cơ cấu hợp lý.


Đồng chí Trần Quốc Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cho biết: Với việc tập trung thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ngay từ những ngày đầu năm 2020 không chỉ góp phần phòng ngừa sai phạm, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên mà còn góp phần vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Để thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong thời gian tới, UBKT các cấp trong tỉnh tăng cường giám sát, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tập trung giải quyết tố cáo, khiếu nại một cách hiệu quả. Tham mưu giúp cấp ủy các cấp làm tốt công tác nhân sự đại hội để lựa chọn được những đồng chí có đủ trình độ, năng lực, uy tín, phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết và trách nhiệm với công việc. UBKT các cấp phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp nhận, phân loại và xử lý kịp thời, thận trọng các nguồn thông tin, đơn thư khiếu nại, tố cáo về tổ chức đảng, đảng viên; những đơn, thư tố cáo thuộc cấp nào thì cấp đó giải quyết, thuộc ngành nào thì ngành đó giải quyết. UBKT các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy xử lý kịp thời những vấn đề liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát phát sinh trước đại hội; đồng thời nắm chắc danh sách đại biểu dự đại hội cấp mình, để phát hiện các trường hợp có dấu hiệu vi phạm về tư cách đại biểu hoặc vi phạm nguyên tắc, thủ tục, bầu cử để kịp thời thẩm tra, xem xét, kết luận.


Lê Hiếu
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)