Đảng bộ VNPT Hưng Yên gắn xây dựng Đảng với hoạt động sản xuất, kinh doanh

16:06, 15/05/2020

Với nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt là “lãnh đạo nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh (SXKD), xây dựng VNPT Hưng Yên phát triển bền vững”, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tập đoàn VNPT, Đảng ủy Khối cơ quan - doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy VNPT Hưng Yên đã phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ SXKD. Đến nay, VNPT Hưng Yên đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.


Đảng bộ VNPT Hưng Yên hiện có 158 đảng viên, sinh hoạt tại 9 chi bộ. Những năm qua, Đảng bộ VNPT Hưng Yên đã phát huy vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tổ chức xây dựng Đảng và hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Các chi bộ trực thuộc luôn duy trì tốt nề nếp sinh hoạt định kỳ, luôn quan tâm đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt. Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã xây dựng và ban hành kịp thời nhiều nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, định hướng nhiệm vụ kinh doanh cơ bản cho từng giai đoạn phù hợp với tình hình hoạt động SXKD của đơn vị như: Nghị quyết về chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016, 2017, 2018, 2019; nghị quyết về triển khai các giải pháp phát triển CNTT năm 2020, các kế hoạch... Nhờ triển khai thực hiện các nghị quyết sâu rộng tới toàn đảng bộ, hoạt động SXKD của VNPT Hưng Yên đã đạt được nhiều thành tích nổi bật như: Tổng doanh thu tăng trưởng bình quân hàng năm đạt trên 4,6%, chênh lệch thu chi tăng trưởng 433% so với đầu nhiệm kỳ; thu nhập bình quân đầu người tăng gần 30% so với đầu nhiệm kỳ, giai đoạn 2015 - 2019 nộp ngân sách tỉnh 83,87 tỷ đồng. Chất lượng mạng lưới và chất lượng dịch vụ không ngừng được cải thiện và nâng cao.
 

Khách hàng tham gia dịch vụ tại Viễn thông Hưng Yên
Khách hàng tham gia dịch vụ tại Viễn thông Hưng Yên

 

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ VNPT đã lãnh đạo đẩy mạnh việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Đơn vị chú trọng đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác vào sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức đảng và gắn với việc triển khai các phong trào như: Văn hóa VNPT, sáng tạo VNPT, thi đua 5S, nụ cười VNPT, thi đua hàng tháng, hàng quý… Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả SXKD và phát hiện những nhân tố mới để đào tạo thành những cán bộ trẻ có năng lực chuyên môn, có ý thức tự rèn luyện bản thân để phấn đấu vào Đảng. Trong 5 năm qua, đơn vị kết nạp được 16 đảng viên, hoàn thành 100% so với chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2015 – 2020. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý hồ sơ đảng viên cơ bản được Đảng ủy thực hiện tốt. Phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh được các chi bộ trực thuộc triển khai sâu rộng; kết quả đánh giá chất lượng đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề.


Cùng với chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy, nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện tốt quy chế dân chủ, công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hàng Đảng bộ thực hiện 6 cuộc kiểm tra, 4 cuộc giám sát, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy thực hiện 9 cuộc kiểm tra, 6 cuộc giám sát. Các cuộc kiểm tra, giám sát thực hiện theo đúng quy trình quy định. Định kỳ, Ban Chấp hành đảng bộ tiến hành sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho thời gian tiếp theo. Chất lượng, hiệu quả hoạt động và vai trò của các đoàn thể ngày càng được nâng lên, góp phần tích cực xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững. Từ năm 2015 - 2019, Đảng bộ VNPT Hưng Yên đều được công nhận đảng bộ trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ.


Xác định sản xuất, kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội, Đảng ủy VNPT Hưng Yên luôn chú trọng tới công tác an sinh xã hội. Thời gian qua, VNPT đã đóng góp hàng tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam”, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ; trao tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; ủng hộ xây dựng nhà cho người có công, hộ nghèo; ủng hộ chung tay phòng, chống dịch Covid-19…


Đồng chí Trần Quốc Hưng, Bí thư Đảng ủy VNPT Hưng Yên cho biết: Ngay sau đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy đã xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện nghị quyết, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt cả nhiệm kỳ để chỉ đạo thực hiện, nhờ đó các chỉ tiêu của Tập đoàn VNPT giao được đơn vị thực hiện vượt kế hoạch. Hàng năm VNPT Hưng Yên được UBND tỉnh tôn vinh là doanh nghiệp tiêu biểu về thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và nộp bảo hiểm xã hội ở tỉnh. Thời gian tới, Đảng bộ VNPT Hưng Yên tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng đổi mới phương thức quản lý, điều hành, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo, tăng cường thực hiện tự phê bình và phê bình, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. VNPT Hưng Yên phấn đấu đưa VNPT trở thành nhà mạng đem đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng với các nội dung: Tiên phong trong việc triển khai công nghệ mới, dịch vụ mới; nhà cung cấp có chất lượng dịch vụ tốt nhất.


Minh Hồng 

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)