Hội nghị lần thứ 34 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII

17:28, 06/05/2020
Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

Ngày 6.5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh diễn ra hội nghị lần thứ 34 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các Ban Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ phát biểu tại hội nghị


Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng trình bày Tờ trình về dự kiến phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng trình bày Tờ trình về dự kiến phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 


Tiếp đó, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và dự kiến nhu cầu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Hưng Yên; báo cáo về việc quy định chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. 


Đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 27.6.2016 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về Chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 4.10.2016 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về Chương trình phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025; Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 22.12.2016 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 4.10.2016 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về Chương trình phát triển giao thông, vận tải tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030.


Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 4.10.2016 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về Chương trình phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 4.10.2016 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về Chương trình bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025.

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng điều hành nội dung thảo luận tại hội nghị
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng điều hành nội dung thảo luận tại hội nghị


Dưới sự điều hành của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng  các đại biểu thảo luận, tập trung vào các nội dung: Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực; công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; phương thức phát triển và quản lý đô thị; chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và phát triển nguồn nhân lực ngành y tế của tỉnh; tăng cường xây dựng hệ thống giao thông vận tải; tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn và an toàn, ứng dụng công nghệ cao...


Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu cấp ủy, chính quyền các cấp cần nỗ lực, tập trung thực hiện trong thời gian tới như: Rà soát, chuẩn bị chu đáo các nội dung nhất là chất lượng văn kiện, nhân sự cấp ủy và đại biểu dự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; khẩn trương thực hiện tốt công tác tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp huyện, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; chú trọng phổ biến, tuyên truyền, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện quy định chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; tập trung hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2020, nhất là các công trình quan trọng, cấp thiết; tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch Covid - 19 hiệu quả...

 

Ngọc Luyện - Lê Hiếu

 

 

 

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)