Hội nghị trực tuyến báo cáo viên cấp tỉnh tháng 5

16:15, 22/05/2020

Ngày 22.5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên cấp tỉnh tháng 5.2020. 

 

Toàn cảnh hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 5.2020


Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt nội dung Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11.2.2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phổ biến một số điểm mới của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ (QCVN41:2019/BGTVT); việc quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong tình hình mới. 


Về định hướng công tác tuyên truyền tháng 6.2020, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu sau hội nghị này sẽ nghiên cứu, tham mưu với cấp ủy tổ chức tuyên truyền kết quả hội nghị lần thứ 12, BCH Trung ương Đảng khóa XII; kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền về Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9.4.2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19; tuyên việc truyền học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020; tuyên truyền các ngày lễ lớn và các hoạt động kỷ niệm trong thời gian tới như: Ngày Quốc tế thiếu nhi (1.6), Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11.6) và các phong trào thi đua yêu nước; Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6), Ngày Gia đình Việt Nam (28.6), kỷ niệm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1.7), kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1.8.1930-1.8.2020)...

 

Lệ Thu
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)