Hưng Yên giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý II 

18:58, 19/05/2020

Ngày 19.5, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý II năm 2020. Các đồng chí: Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Quốc Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự.

 

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị


 
Từ đầu năm đến nay, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát; chủ động ban hành và thực hiện tốt chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát. Kết quả, cấp ủy các cấp và chi bộ kiểm tra 247 đảng viên, giám sát theo chuyên đề 62 đảng viên; cấp ủy các cấp kiểm tra 224 tổ chức đảng, giám sát 86 tổ chức đảng. Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra 36 đảng viên, 3 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 102 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra 69 tổ chức đảng cấp dưới về việc thi hành kỷ luật trong Đảng... Qua kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện, ngăn ngừa vi phạm, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và các tiêu cực khác; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.


Trong 6 tháng cuối năm, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp phấn đấu thực hiện toàn diện, hoàn thành chương trình đề ra; nâng cao chất lượng giám sát thường xuyên; chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại, không để phát sinh phức tạp; kết luận xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; thực hiện tốt các nhiệm vụ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025...


Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá hoạt động kiểm tra, giám sát từ thực tiễn tại cơ sở và tham gia đóng góp nhiều ý kiến đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; đồng thời đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát thời gian tới.


Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng lưu ý: Trong thời gian tới, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp cần tiếp tục thực hiện tốt chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2020; chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình ở cơ sở để tham mưu giúp cấp ủy xử lý kịp thời các vụ việc; phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan thực hiện tốt công tác chuẩn bị, phục vụ tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; giải quyết dứt điểm đơn thư, khiếu nại, tố cáo đúng quy định, thẩm quyền; qua kiểm tra phải xử lý nghiêm minh các sai phạm; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp tinh thông, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao...


Lê Hiếu

 


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)