Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh

Hội thảo khoa học “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ”

18:31, 18/05/2020

Ngày 18.5, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tổ chức Hội thảo khoa học “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ” nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”; “Bất cứ chính sách, công tác gì nếu có cán bộ tốt thì thành công, tức là có lãi…”. Người luôn quan tâm đặc biệt đến việc đào tạo, đánh giá và sử dụng cán bộ, giao cho họ những trọng trách và giúp đỡ họ hoàn thành nhiệm vụ cách mạng giao phó. Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tổ chức hội thảo nhằm khẳng định giá trị tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ trong mọi giai đoạn, đồng thời giáo dục cán bộ, đảng viên nhà trường luôn phấn đấu nghiên cứu, học tập, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác và đời sống.


Nhiều tham luận được trình bày tại hội thảo với các nội dung: Vai trò của việc học tập lý luận Mác - Lênin đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên qua tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức của người cán bộ và ý nghĩa hiện nay; Tư tưởng Hồ Chí Minh về những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới - giá trị lý luận và thực tiễn...

 

Đào Doan
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)