Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh: 140 đảng viên bị thi hành kỷ luật 

18:10, 29/06/2020

Ngày 29.6, tại hội trường Công ty Điện lực Hưng Yên, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020; việc thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26.7.2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (ngày 1.2.2013), nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự.

 

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị


Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy và quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra; lựa chọn nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm. 


Kết quả, Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở kiểm tra 1.611 đảng viên, 694 tổ chức đảng; giám sát 1.516 đảng viên, 422 tổ chức đảng. Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra 77 đảng viên, 19 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; giám sát chuyên đề 789 đảng viên, 409 tổ chức đảng. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở thi hành kỷ luật 126 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và cơ sở thi hành kỷ luật 14 đảng viên.


Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ Khối thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26.7.2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của đơn vị; quy trình, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát từng bước được nâng lên; xem xét, chỉ đạo giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt Quy chế phối hợp kiểm tra, giám sát giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh và các ban của Đảng ủy Khối...


Các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa và thực hiện nghiêm các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí có nhiều chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động. Qua kiểm tra, giám sát chưa phát hiện tổ chức đảng, đảng viên có hành vi tham nhũng. 


Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng lưu ý: Trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh phải luôn nhận thức công tác kiểm tra, giám sát là việc làm thường xuyên, có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; việc thực hiện kiểm tra, giám sát phải kịp thời, dân chủ, khách quan, đúng quy định của Điều lệ Đảng; kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các địa bàn, lĩnh vực nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở; tiếp tục triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng…

 

Các tổ chức đảng được khen thưởng tại hội nghị
Các tổ chức đảng được khen thưởng tại hội nghị


Nhân dịp này, 8 tổ chức đảng, 10 đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh biểu dương, khen thưởng.


Lê Hiếu
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)