Hội nghị trực tuyến báo cáo viên cấp tỉnh tháng 7

17:35, 28/07/2020

Ngày 28.7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên cấp tỉnh tháng 7.2020. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu chính ở thành phố Hưng Yên. 
 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh


Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước 6 tháng đầu năm 2020; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại 6 tháng cuối năm 2020; quán triệt Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24.3.2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. 


Định hướng nội dung tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Thuỷ yêu cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị, cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các biện pháp trong phòng, chống dịch bệnh; tiếp tục tuyên truyền về kết quả và công tác triển khai tổ chức đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đại hội thi đua yêu nước của tỉnh; tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, địa phương, đơn vị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp 6 tháng cuối năm; tuyên truyền các ngày lễ lớn và các hoạt động kỷ niệm trong thời gian tới như ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1.8), ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8) và Quốc khánh (2.9)…


Hồng NgọcNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)