Hưng Yên dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tuyên giáo 

18:06, 22/07/2020

Ngày 22.7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.


6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo Trung ương và ban tuyên giáo cấp ủy các cấp đã chủ động, sáng tạo; tích cực đổi mới phương thức hoạt động, tổ chức triển khai nhiệm vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tình hình mới và ứng phó với tác động của đại dịch Covid-19. Từ đó, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra, những nhiệm vụ đột xuất với một số kết quả nổi bật như: Tham mưu với Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19; thông tin tuyên truyền kịp thời về Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12 (khóa XII); Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; nhiệm vụ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp; tuyên truyền đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ quyền biển, đảo Tổ quốc…


Tại tỉnh Hưng Yên, 6 tháng đầu năm, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức các hội nghị, sự kiện quan trọng; tham mưu ban hành nhiều văn bản, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đồng thời ban hành chương trình, kế hoạch, hướng dẫn, định hướng công tác tuyên truyền về các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, các ngày lễ, ngày kỷ niệm, đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các vấn đề diễn ra trong đời sống, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, đường lối đổi mới của đất nước.


Trong công tác báo chí, xuất bản, tích cực hưởng ứng tham gia các cuộc thi, các giải báo chí; hoàn thiện, phát hành cuốn tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng (3.2.1930 – 3.2.2020); 90 năm Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Hưng Yên ra đời. Các địa phương, đơn vị tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2020… 


Hội nghị đề ra phương hướng công tác 6 tháng cuối năm tập trung vào các nhóm nhiệm vụ chủ yếu như: Thực hiện tốt công tác tham mưu; tiếp tục đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, ngày lễ lớn; theo dõi, tổng hợp đánh giá kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ ở các địa phương, đơn vị… 


Phát biểu tại điểm cầu Hưng Yên, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Thủy nhấn mạnh một số nội dung hệ thống tuyên giáo trong tỉnh cần tập trung thực hiện những tháng cuối năm: Làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; tăng cường công tác tuyên truyền thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia vào đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của Đảng bằng những việc làm thiết thực; phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu và tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của các cấp; tập trung tuyên truyền các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị…

 

Tại cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018-2020, tỉnh ta được Ban chỉ đạo giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tặng 1 giải tập thể và 2 giải cá nhân.

 

Tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Thủy đã trao giải C của Ban chỉ đạo giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng Nhà hát chèo Hưng Yên (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).


Đào Doan

 



Nội dung:




Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)