Phát biểu bế mạc đại hội của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Đỗ Tiến Sỹ

18:25, 15/07/2020

Kính thưa đồng chí Thiếu tướng Bùi Công Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 3!


Kính thưa các đồng chí đại biểu!


Kính thưa Đại hội!


Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao, trong không khí dân chủ, đoàn kết, thống nhất, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp.


Đại hội vui mừng đón nhận sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 3, của đồng chí Thiếu tướng Bùi Công Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các cơ quan chức năng Quân khu 3 và các ban Đảng tỉnh.


Đại hội đã nghiêm túc thảo luận, tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 3 khóa VIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ IX; dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX.


Đại hội tiến hành tổng kết, đánh giá khách quan, toàn diện việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh, yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang là “nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên” trong thời kỳ mới.


Các báo cáo được thông qua tại Đại hội là sự tổng kết sâu sắc thực tiễn và lý luận từ quá trình lãnh đạo của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua; tiếp tục khẳng định, cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; là kết tinh ý chí, trí tuệ, bản lĩnh chính trị của Đảng bộ và lực lượng vũ trang tỉnh nhà.


Đại hội xác định mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ và lực lượng vũ trang tỉnh trong những năm tới là: Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.


Kính thưa các đồng chí và toàn thể Đại hội!


Để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ trên, Đại hội đã thảo luận và thông qua nhiều nội dung, giải pháp quan trọng, có giá trị định hướng và chỉ đạo sâu sắc trong toàn quá trình triển khai và tổ chức thực hiện trong thời gian tới.


Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XV và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX – là những đồng chí tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất đạo đức, lối sống, uy tín năng lực công tác, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, đại diện cho toàn Đảng bộ sẽ đảm nhiệm gánh vác những trọng trách to lớn mà Đại hội giao cho. Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025 nguyện đem hết sức mình, không ngừng phấn đấu, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức cách mạng, đoàn kết, thống nhất, cùng Đảng bộ, lực lượng vũ trang tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra.


Với những kết quả đạt được, Đại hội vui mừng báo cáo với toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ, lực lượng vũ trang tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.


Thành công của Đại hội, trước hết có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự hướng dẫn, giúp đỡ của các cơ quan chức năng Quân khu, các ban Đảng tỉnh; sự đoàn kết thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động của 119 đảng viên tiêu biểu, đại diện cho toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ.


Đại hội xin trân trọng cảm ơn đồng chí Thiếu tướng Bùi Công Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 3; Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn, Đảng ủy viên, Phó Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Phạm Hoàng Long, Phó Tham mưu trưởng Quân khu; của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 3 và các đồng chí đại biểu khách quý đã đến dự, chỉ đạo, động viên Đại hội. Trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, Quân khu 3 và của tỉnh Hưng Yên đã đến dự và đưa tin về Đại hội.


Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh và cảm ơn toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ, lực lượng vũ trang tỉnh, với tình cảm và ý thức, trách nhiệm cao, đã phát huy cao độ trí tuệ tham gia đóng góp nhiều ý kiến quan trọng xây dựng các văn kiện Đại hội và chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, các mặt bảo đảm phục vụ Đại hội, đồng thời ra sức thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần vào sự thành công của Đại hội.


Kính thưa Đại hội!


Thành công của Đại hội đã tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Ngay sau Đại hội, tất cả các tổ chức đảng trong Đảng bộ, lực lượng vũ trang tỉnh cần tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nghị quyết, các văn kiện Đại hội; tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ, lực lượng vũ trang tỉnh về kết quả Đại hội; khẩn trương đưa nghị quyết vào thực tiễn nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tỉnh.


Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, công nhân viên quốc phòng, người lao động trong Đảng bộ, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, kiên cường, chiến thắng”, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.


Trong niềm phấn khởi về thành công của Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin tuyên bố: Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.


Kính chúc các đồng chí đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn.
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)