Văn Lâm: Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

17:45, 24/07/2020

Ngày 24.7, Huyện ủy Văn Lâm tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị; gặp mặt, biểu dương các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên  giáo của Đảng (1.8.1930 – 1.8.2020). 


4 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Lâm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đặc biệt là việc xây dựng tác phong, lề lối làm việc, ý thức tôn trọng nhân dân của cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trở thành nội dung quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Với sự quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển. 4 năm qua toàn huyện đã có gần 7.900 lượt đảng viên được ghi sổ đảng viên tiêu biểu; 38 tập thể, 75 cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được khen thưởng… 


Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, thời gian tới, Huyện ủy Văn Lâm triển khai thực hiện sâu rộng nội dung chuyên đề năm 2020 trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương; tiếp tục đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...


Nhân dịp này, 19 tập thể, 25 cá nhân tiêu biểu vinh dự được các cấp khen thưởng vì có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020.


Thanh Hà 
Đài TT Văn Lâm

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)