Phát huy tiềm năng, lợi thế, phấn đấu đưa huyện Văn Lâm đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2025

16:54, 03/08/2020

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Lâm lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện hiệu quả 13 đề án và 12 báo cáo chuyên đề theo 5 chương trình về: Xây dựng Đảng, xây dựng đô thị; giải quyết việc làm và đào tạo nguồn nhân lực; xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển công nghiệp, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại, hỗ trợ nông dân. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng thương mại - dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tỷ trọng công nghiệp – xây dựng ổn định. Công nghiệp, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp phát triển toàn diện gắn với xây dựng nông thôn mới, tạo ra sản phẩm có thương hiệu và sức cạnh tranh cao, đóng góp nguồn thu lớn cho ngân sách địa phương, nâng cao đời sống nhân dân. Đây là kết quả của tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động, vượt khó của đảng bộ và nhân dân trong huyện; sự năng động, sáng tạo, quyết tâm trong lãnh đạo, điều hành của cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp, phát huy thế mạnh đưa huyện Văn Lâm trở thành địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
 

Diện mạo trung tâm huyện Văn Lâm hôm nay
Diện mạo trung tâm huyện Văn Lâm hôm nay


Sau 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội, huyện đã đạt và vượt cao tất cả các chỉ tiêu đại hội đề ra. Tốc độ tăng trưởng bình quân của nhiệm kỳ 2015 – 2020 đạt 12,38%/năm; cơ cấu kinh tế công nghiệp, xây dựng -thương mại, dịch vụ - nông nghiệp là: 80,67% - 15,98% - 3,35%. Đến năm 2020, thu nhập bình quân ước đạt 77 triệu đồng/người (nếu tính giá trị thu nhập (GRDP) bình quân đầu người ước đạt trên 120 triệu đồng/ người, tăng 45 triệu đồng so với năm 2015); giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác đạt 205 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,15%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 99%; tạo việc làm mới cho hơn 10.000 lao động. Năm 2019 thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 3.376 tỷ đồng, tăng gấp 2,74 lần so với năm 2015. Tổng thu ngân sách trong 5 năm (2016 – 2020) ước đạt trên 12 nghìn tỷ đồng. Khu vực trung tâm huyện lỵ được công nhận đô thị loại IV. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Lâm vinh dự được Chủ tịch nước 2 lần tặng thưởng Huân chương Lao động; chính quyền huyện đạt trong sạch, vững mạnh, 3 năm liên tiếp (2017-2019) là đơn vị dẫn đầu khối huyện, thị xã, thành phố trong cải cách hành chính...


Quán triệt quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, trong nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện đã bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt các chương trình, đề án đã xây dựng. Chủ động xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, đề án về trồng trọt, chăn nuôi, hỗ trợ nông dân, hỗ trợ sản xuất; tích cực trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tích tụ ruộng đất. Tập trung phát triển hợp tác xã chủ lực, xây dựng và phát triển những cánh đồng chuyên canh theo hướng sản xuất hàng hóa. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, từ điểm xuất phát năm 2012 với bình quân đạt 6/19 tiêu chí, đến năm 2018, đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. 


Tận dụng vị trí địa lý thuận lợi, những năm qua, huyện đã tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch làng nghề, các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thu hút các doanh nghiệp tiến hành đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện. Năm 2015, toàn huyện  có 2.401 cơ sở sản xuất, đến năm 2020, trên địa bàn huyện đã có 3.106 cơ sở sản xuất, trong đó có trên 700 dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho trên 57.400 lao động. Các doanh nghiệp phát triển mạnh cả về bề rộng lẫn chiều sâu, duy trì sản xuất các mặt hàng thế mạnh, đồng thời  sản xuất các sản phẩm công nghiệp phụ trợ cao đã tạo nên giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 12,28%/năm. Giá trị thương mại - dịch vụ tăng bình quân 15,2%/năm. Văn Lâm đang có hướng mở khai thác tiềm năng du lịch với các giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng nằm vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng.


Là huyện tiếp giáp với thủ đô Hà Nội, Văn Lâm chú trọng công tác quản lý quy hoạch; đầu tư hạ tầng kỹ thuật kinh tế, xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông, thương mại theo hướng hiện đại với 93 công trình xây dựng cơ bản, làm mới, cải tạo trên 53 km đường giao thông. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 54,54%, tăng 6 lần so với năm 2015. Huyện tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, giải quyết, xử lý hiệu quả tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là môi trường các làng nghề; giải tỏa các công trình vi phạm theo Kế hoạch số 93a của UBND tỉnh, không để phát sinh vi phạm mới. 


Cùng với lãnh đạo phát triển kinh tế, đảng bộ huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực văn hóa, xã hội, như: Tập trung xây dựng trường chuẩn quốc gia, tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, chất lượng giáo dục toàn diện; chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; chăm lo đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng nếp sống văn hóa trong nhân dân. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với các đối tượng chính sách, các gia đình thương binh, liệt sỹ và các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Quốc phòng - an ninh được giữ vững.


Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng theo hướng đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền; củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; coi trọng công tác phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên. Số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh bình quân hằng năm đạt 64,75%. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác dân vận được tăng cường theo hướng gần dân, sát dân, gắn với lợi ích của dân. Luôn chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; xử lý nghiêm những tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.


Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ huyện Văn Lâm đề ra mục tiêu: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 5 năm đạt 9%; thu ngân sách tăng bình quân hằng năm từ 5% đến 10%. Đến năm 2025, ước thu ngân sách đạt trên 4.500 tỷ đồng, thu ngân sách cả nhiệm kỳ (2020 – 2025) đạt  trên 20 nghìn tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 122 triệu đồng/người/năm (tính theo GRDP đạt 160 triệu đồng/người); giá trị bình quân thu được trên 1 ha canh tác đạt 220 triệu đồng; phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa đạt 72,72%; 80% số xã đạt nông thôn mới nâng cao, trên 30% số thôn và trên 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%. Hằng năm, 20% số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 20% số cơ quan, chính quyền đạt trong sạch, vững mạnh; chỉ số cải cách hành chính (Par Index) được xếp ở tốp đầu của tỉnh... 


Để đạt được những mục tiêu đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm: Lập quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng, quy hoạch nông nghiệp và các quy hoạch chuyên ngành bảo đảm đồng bộ và có tính khả thi cao; việc đầu tư xây dựng các công trình phải trên cơ sở bảo đảm phù hợp với quy hoạch. Xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ cụ thể theo Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tạo bước phát triển mới. Tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư có năng lực, uy tín để đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng các khu, cụm công nghiệp đã được quy hoạch, thu hút các dự án lớn, hàm lượng công nghệ cao. Đồng thời, tiếp tục tạo môi trường thuận lợi, thu hút các doanh nghiệp, các loại hình thương mại tập thể, tư nhân và các hộ gia đình tham gia phát triển kinh tế thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện.


Về lĩnh vực nông nghiệp, huyện hướng tới phát triển theo hướng tập trung, liên kết chuỗi giá trị, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, VietGAHP, tiến tới sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ (Organic). Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng từng tiêu chí nông thôn mới. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đô thị hóa, hiện đại hóa; đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông, phấn đấu hình thành khung kết nối hạ tầng giao thông theo tính chất tổng thể kết nối với các tỉnh lân cận. 


Tiếp tục quan tâm phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; củng cố mạng lưới, nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Thực hiện tốt các chính sách chăm lo cho người có công, hỗ trợ đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, người yếu thế trong xã hội; giải quyết việc làm cho người lao động, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu trong thời đại công nghiệp hóa – hiện đại hóa; tăng cường các biện pháp bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội. 


Trong công tác xây dựng Đảng, thường xuyên nắm chắc tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân; quan tâm định hướng dư luận xã hội; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phát huy sự chủ động, sáng tạo và sức mạnh của cả hệ thống chính trị, trong đó cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị là nòng cốt trong triển khai thực hiện; đổi mới công tác tuyên truyền đưa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào cuộc sống một cách hiệu quả. Nâng cao chất lượng phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Làm tốt công tác đánh giá cán bộ, quy hoạch, bố trí và sử dụng cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; quan tâm tạo nguồn, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, cấp ủy các cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua yêu nước. 


Kế thừa, phát huy truyền thống của vùng đất văn hiến, anh hùng và những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân Văn Lâm nguyện đoàn kết thống nhất, quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đề ra, phấn đấu đưa huyện Văn Lâm đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2025.


       Trần Quốc Văn
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
      Bí thư Huyện ủy Văn Lâm

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)