Tập trung huy động hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững

16:44, 04/08/2020

Với sự đoàn kết, nỗ lực, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ và nhân dân thành phố Hưng Yên đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX đã đề ra, xây dựng thành phố Hưng Yên phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội.
 

Đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên thăm mô hình phát triển nông nghiệp hiệu quả tại xã Hồng Nam (thành phố Hưng Yên)
Đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên thăm mô hình phát triển nông nghiệp hiệu quả tại xã Hồng Nam (thành phố Hưng Yên)


Thành phố tích cực triển khai công tác quy hoạch đô thị, trọng tâm là hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí của đô thị loại II. Trong nhiệm kỳ qua, nhiều hạng mục công trình, dự án đầu tư xây dựng được triển khai với tổng kinh phí 4.493 tỷ đồng. Đến nay, thành phố đã đạt tổng điểm 79/100 theo đánh giá đô thị loại II. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 45%. Công tác quản lý đô thị được tăng cường; tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị kết hợp với việc mở các đợt cao điểm giải tỏa, xử lý vi phạm trật tự đô thị. 


Trong lãnh đạo phát triển kinh tế, thành phố đạt mức tăng trưởng nhanh và toàn diện với tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm bình quân tăng 11,6%, thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 15,11%/năm, thu nhập bình quân đầu người tăng  trên 114,6% so với năm 2015...


Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thành phố Hưng Yên khuyến khích nhân dân tích tụ ruộng đất, dồn thửa đổi ruộng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Sau 5 năm, thành phố đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa, ngô, đậu đỗ sang trồng cây ăn quả, cây dược liệu, rau an toàn được 578ha, đạt 127% kế hoạch đề ra. Đã hình thành 12 vùng sản xuất chuyên canh cây trồng tập trung, bảo đảm an toàn theo tiêu chuẩn và chứng nhận VietGap gồm: 7 vùng sản xuất, tiêu thụ nhãn; 3 vùng sản xuất, tiêu thụ cam; 1 vùng sản xuất, tiêu thụ rau sạch; 1 vùng sản xuất, tiêu thụ cá. Nông nghiệp của thành phố Hưng Yên phát triển bền vững với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 2,7%/năm. Năm 2020, giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt trên 1.074 tỷ đồng, giá trị bình quân trên một ha canh tác ước đạt 252 triệu đồng/năm.


Nhiều tuyến phố thương mại, ẩm thực được hình thành, bước đầu tạo nên sự sầm uất trong kinh doanh. Tiềm năng du lịch tâm linh của khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến được khơi dậy. Thêm vào đó là sự kết hợp các tour, tuyến du lịch tâm linh kết hợp du lịch sinh thái, trải nghiệm đã góp phần thúc đẩy du lịch thành phố ngày càng phát triển. Trung bình mỗi năm, thành phố đón 250.000 lượt khách. Tăng trưởng thương mại-dịch vụ bình quân 16,52%/năm...
Công tác thu hút đầu tư và quản lý vốn đầu tư được thành phố chú trọng. Giai đoạn 2016-2020, thành phố thu hút 26 dự án với tổng số vốn đầu tư 1.924 tỷ đồng, nâng tổng số dự án đầu tư trên địa bàn thành phố lên 86 dự án với tổng số vốn đầu tư 5.706 tỷ đồng. Đến nay, thành phố Hưng Yên có gần 1.400 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, gần 2.300 hộ cá thể đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đến năm 2020, các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn thành phố Hưng Yên đã tạo việc làm cho khoảng 9.000 lao động địa phương. 


Bên cạnh việc lãnh đạo phát triển kinh tế, thành phố thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Nhờ đó, chất lượng giáo dục và đào tạo của thành phố tiếp tục được duy trì ở tốp đầu của tỉnh. Cơ sở vật chất, hạ tầng y tế được đầu tư, nâng cấp, 100% số phường, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn II. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có bước phát triển mới; nếp sống văn hóa, văn minh đô thị có chuyển biến tích cực. Hiện nay, thành phố có 97,75% số làng, khu phố đạt danh hiệu văn hóa; trên 90% số cơ quan, đơn vị, gia đình đạt chuẩn văn hóa. Trung bình mỗi năm thành phố tạo thêm việc làm mới cho 2.560 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,4% (năm 2019). Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, gia đình chính sách và các đối tượng bảo trợ xã hội. Công tác quốc phòng - an ninh được tăng cường.


Phát huy những thành tựu đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thành phố Hưng Yên tập trung huy động hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Phấn đấu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10,5%/năm; tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân trên 10,5%/năm; đến năm 2025, tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt trên 126 triệu đồng, tỷ lệ đô thị hóa đạt 56%, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%; hằng năm có trên 80% số tổ chức cơ sở đảng, tổ chức chính trị - xã hội đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 60% số chính quyền cơ sở trở lên đạt trong sạch, vững mạnh...


Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ thành phố Hưng Yên đề ra 2 khâu đột phá, gồm: “Huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội; ưu tiên tập trung cải tạo, xây dựng và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị; đẩy mạnh thu hút đầu tư nhằm phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ - du lịch” và “trên cơ sở quy hoạch cán bộ, tăng cường công tác đào tạo, đánh giá, sử dụng cán bộ; đẩy mạnh thực hiện việc luân chuyển cán bộ giữa các cấp, các ngành trong cùng cấp và giữa các xã, phường”. Đồng thời xây dựng 5 chương trình trọng tâm về các vấn đề, lĩnh vực như: Phát triển đô thị; phát triển thương mại - dịch vụ, du lịch; phát triển giáo dục - đào tạo và xây dựng trường chuẩn quốc gia; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. 


Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 là tiền đề, động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hưng Yên tiếp tục nỗ lực, phấn đấu tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố Hưng Yên nhiệm kỳ 2020 – 2025 và hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng đề ra trong nhiệm kỳ; xây dựng thành phố Hưng Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.


          Phạm Huy Bình
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy
Bí thư Thành ủy Hưng Yên

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)