Quán triệt thông báo kết luận và các chỉ thị của Ban Bí thư

17:41, 09/09/2020

Ngày 9.9, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt Thông báo Kết luận số 173-TB/TW ngày 6.4.2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng (Thông báo Kết luận số 173); Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8.4.2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới (Chỉ thị số 43); Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16.4.2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị (Chỉ thị số 44). Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên


Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin các chuyên đề gồm: Kết quả thực hiện Kết luận số 29-KL/TW ngày 25.8.2012 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; những nội dung cơ bản của Thông báo Kết luận số 173; kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 18.3.2004 của Ban Bí thư về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới; những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 43; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị; mô hình đọc, vận dụng Tạp chí Cộng sản – thực trạng và giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Thông báo Kết luận số 173 trong thời gian tới; giữ vững và tăng số lượng phát hành báo Đảng…


Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan chỉ đạo, quản lý trong lĩnh vực xuất bản và báo chí, cơ quan báo chí về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị; tạo sự thống nhất trong Đảng, hệ thống chính trị, sự chuyển biến sâu sắc trong ý thức, hành động, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của việc nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị, việc mua, đọc và sử dụng báo, tạp chí của Đảng; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, nền nếp, là nhiệm vụ quan trọng của cán bộ, đảng viên trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể.


Lê Hiếu    Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)