Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020

19:03, 08/09/2020

Ngày 8.9, tại Trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020; tổng kết việc thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26.7.2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (Quy định số 30). Các đồng chí: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Quốc Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Nhân, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương dự. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh…
 

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

 

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, nhận thức của các cấp uỷ đảng, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát có sự chuyển biến tích cực. Cấp uỷ, ủy ban kiểm tra (UBKT) cấp ủy các cấp chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hàng năm; kịp thời triển khai, quán triệt các văn bản của Đảng có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Các cuộc kiểm tra, giám sát đạt chất lượng và hiệu quả, có nhiều ưu điểm nổi bật. Nội dung giám sát được mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm. Kết quả, cấp ủy các cấp và chi bộ đã kiểm tra 7.494 đảng viên, giám sát 4.710 đảng viên; cấp ủy các cấp kiểm tra 4.278 tổ chức đảng, giám sát 2.533 tổ chức đảng. UBKT các cấp kiểm tra 2.151 đảng viên và 508 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; giám sát 3.017 đảng viên và 1.920 tổ chức đảng theo chuyên đề. UBKT cấp tỉnh, huyện đã thi hành kỷ luật 325 đảng viên… 


Thực hiện Quy định số 30 của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn… của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Cấp ủy các cấp thực hiện tốt công tác giám sát thường xuyên, nắm chắc tình hình các tổ chức đảng, đảng viên, địa bàn, lĩnh vực. UBKT cấp ủy các cấp đã chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao. Qua công tác kiểm tra, giám sát giúp các tổ chức đảng, đảng viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ; uốn nắn những lệch lạc để các đơn vị được kiểm tra điều chỉnh, khắc phục kịp thời. Qua kiểm tra đã phát hiện, xem xét xử lý các trường hợp vi phạm đến mức phải kỷ luật để giữ vững kỷ cương trong Đảng, góp phần ổn định tình hình chính trị địa phương. 

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá hoạt động kiểm tra, giám sát từ thực tiễn tại cơ sở, đồng thời đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát thời gian tới.   
 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ 2015  - 2020, Tỉnh ủy đã chủ động triển khai, thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đề ra. Trong thời gian tới, cấp ủy, UBKT các cấp tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời, nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát bằng hình thức phù hợp, sát thực tiễn của địa phương, tổ chức đảng; tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp; tiếp tục thông tin công khai trên Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh kết quả một số kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy, nhất là việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm để “răn đe, cảnh tỉnh”, ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm; cấp ủy các cấp phải thường xuyên quan tâm, sâu sát với hoạt động của UBKT các cấp, có ý kiến chỉ đạo kịp thời, tạo điều kiện để UBKT thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định của Đảng; xây dựng, tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa nhiệm kỳ 2020 – 2025 và hàng năm; kịp thời ban hành quy chế làm việc của UBKT ngay sau đại hội đảng bộ các cấp; tập trung kiểm tra, giám sát vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm gắn với những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, vấn đề thiết yếu và bức xúc của cuộc sống người dân như: Quản lý, sử dụng đất đai, tài chính, ngân sách, xây dựng cơ bản, việc chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ…; quan tâm xây dựng đội ngũ làm công tác kiểm tra các cấp bảo đảm đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…


Nhân dịp này, 15 tập thể, 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 – 2020 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen.


Lê HiếuNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)