Tuổi trung bình cấp ủy cấp trên cơ sở là 46,2 tuổi

09:55, 07/09/2020

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương, đến hết ngày 31/8/2020, có 1.298/1.311 đảng bộ đã hoàn thành đại hội (chiếm 99,0%); Tổng số cấp ủy viên bầu được là 36.954 đồng chí; Tuổi trung bình là 46,2 tuổi.
 

Hình ảnh tại Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh. 
Hình ảnh tại Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh. 

 

4,9% cấp ủy viên tái cử


Ban Tổ chức Trung ương vừa có báo cáo tổng hợp kết quả đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở (đảng bộ cấp huyện và tương đương) nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, đến ngày 31/8/2020, đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở cơ bản hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm yêu cầu chất lượng, nội dung của Chỉ thị 35. Đến hết ngày 31/8/2020, có 1.298/1.311 đảng bộ đã hoàn thành đại hội (chiếm 99,0%), trong đó có 06 đảng bộ trực thuộc Trung ương đã chỉ đạo hoàn thành 100% trong tháng 7/2020 (Quân Đội, Lào Cai, Yên Bái, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Cần Thơ). Hầu hết các đảng bộ đều hoàn thành đại hội trong nửa đầu tháng 8/2020; một số tỉnh ủy đã nỗ lực khắc phục khó khăn do bệnh dịch để lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ tổ chức thành công đại hội (Hải Dương, Quảng Nam, Phú Yên).


Một số ít đảng bộ chưa tổ chức đại hội, nhưng đều đã có kế hoạch, dự kiến hoàn thành trước 15/9/2020. Kết quả và thành công của đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở là một trong những điều kiện cơ bản để các đảng bộ trực thuộc Trung ương tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Qua tổng hợp báo cáo kết quả của 1.275 đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở cho thấy: Tổng số cấp ủy viên bầu được là 36.954 đồng chí; trong đó: số tái cử 27.690 (chiếm 74,9%); tham gia lần đầu 9.264 (25,1%); nữ 6.376 (17,3%); dưới 40 tuổi 5.469 (14,8%); cán bộ người dân tộc thiểu số 3.995 (10,8%). Số bầu thiếu so với số lượng đại hội quyết định là 828 đồng chí (2,2%); số không tái cử là 352 (1,3%). Số dư trong danh sách bầu đạt 11,5%.


Số cấp ủy viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ đại học trở lên là 36.746 (chiếm 99,4%), trong đó có 939 tiến sỹ (2,5%), 12.068 thạc sỹ (32,7%). Số cấp ủy viên có trình độ lý luận chính trị cao cấp và cử nhân là 32.175 (87,1%). Tuổi trung bình là 46,2.


Nhiều đảng bộ có cán bộ nữ như: Thành phố Hồ Chí Minh (27,3%), Lạng Sơn (26,7%), Bình Dương (25,2%), Ninh Bình (24,5%)...); nhiều cán bộ trẻ dưới 40 tuổi: Lạng Sơn (23,3%), Lai Châu (23,3%), Đắk Nông (21,8%), Gia Lai (20,6%), Sơn La (20,0%)… trúng cử cấp ủy chiếm tỷ lệ cao, vượt yêu cầu của Chỉ thị 35.


Tổng số ủy viên ban thường vụ bầu được là 11.071 đồng chí; trong đó: số tái cử là 8.477 (chiếm 76,6%); tham gia lần đầu 2.594 (23,4%); nữ 1.459 (13,2%); dưới 40 tuổi là 942 (8,5%); cán bộ người dân tộc thiểu số là 1.208 (10,9%). Số bầu thiếu so với phương án nhân sự 420 (3,7%); số không tái cử 54 (0,6%). Số dư trong danh sách bầu đạt 13,5%. Tuổi trung bình là 48,3.


Tổng số bí thư cấp ủy bầu được là 1.141 đồng chí; trong đó: Số tái cử 926 (chiếm 81,2%); tham gia lần đầu 215 (18,8%); nữ 91 (8,0%); dưới 40 tuổi là 47 (4,1%); cán bộ người dân tộc thiểu số 86 (7,5%). Có 456 đồng chí không phải người địa phương (40,0%); 122 đồng chí được bầu trực tiếp tại đại hội; 40 đảng bộ chưa bầu bí thư do chưa chuẩn bị được nhân sự, sẽ kiện toàn sau đại hội. Tuổi trung bình là 48,9.


Tổng số phó bí thư cấp ủy bầu được là 2.054 đồng chí; trong đó: Số tái cử 1.513 (chiếm 73,7%); tham gia lần đầu 541 (26,3%); nữ 177 (8,62%); dưới 40 tuổi 121 (5,9%); cán bộ người dân tộc thiểu số 222 (10,8%); số bầu thiếu so với phương án nhân sự 111 (5,2%). Tuổi trung bình là 49,1.


Hầu hết các đại hội bầu một lần đủ số lượng


Các đại hội đã bầu được 23.920 đại biểu chính thức và 2.191 đại biểu dự khuyết đi dự đại hội đảng bộ cấp trên, bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục, đủ số lượng, cơ cấu theo quyết định phân bổ của cấp ủy cấp trên.


Qua tổng hợp báo cáo của các cấp ủy, tổ chức đảng về tổ chức đại hội, cho thấy, kết quả bầu cử cơ bản theo đúng đề án, bảo đảm yêu cầu về chất lượng, số lượng, cơ cấu. Tỷ lệ cấp ủy viên là nữ, dưới 40 tuổi nói chung vượt yêu cầu Chỉ thị 35-CT/TW đề ra.

Hầu hết các đại hội bầu một lần đủ số lượng cấp ủy và đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên. Các đồng chí trúng cử đều đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, hầu hết trong quy hoạch; trình độ lý luận chính trị, chuyên môn so với nhiệm kỳ trước được nâng lên. Các đại hội đều thực hiện việc lấy phiếu giới thiệu của đại hội về nhân sự bí thư cấp ủy trước khi bầu bí thư cấp ủy theo quy định.
 

Hình ảnh tại Đại hội Đảng bộ Thành phố Hải Dương. 
Hình ảnh tại Đại hội Đảng bộ Thành phố Hải Dương. 


Việc thực hiện chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy được quan tâm chỉ đạo mở rộng so với nhiệm kỳ trước. Các đồng chí bí thư cấp ủy được bầu trực tiếp tại đại hội đều trúng cử với tỷ lệ phiếu rất cao, nhiều đồng chí đạt 100% (Bí thư các cấp ủy: Móng Cái (Quảng Ninh), Can Lộc (Hà Tĩnh), Ba Tơ (Quảng Ngãi), Phong Điền (Cần Thơ), Hồng Dân (Bạc Liêu)…). Việc thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy không là người địa phương được quan tâm đẩy mạnh và đạt được kết quả tốt.


Công tác tổ chức, điều hành đại hội và phiên họp thứ nhất của cấp ủy khóa mới được thực hiện đúng quy chế, quy định và bám sát phương án nhân sự được chuẩn bị. Công tác bầu cử được tiến hành khoa học, chặt chẽ với thời gian được rút ngắn, kết quả kiểm phiếu chính xác…/.


Theo dangcongsan.vn
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)