Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình hiện nay

23:38, 09/02/2021

Ngày 9.2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình hiện nay. Nội dung như sau:


Thời gian qua, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã đồng tâm, hiệp lực tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch Covid - 19, do vậy đã bước đầu kiểm soát được dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, góp phần cùng cả nước ngăn ngừa - và kiểm soát dịch bệnh lây lan. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, dịch bệnh diễn biến nhanh và phức tạp trên phạm vi cả nước, số ca lây nhiễm trong cộng động tăng cao. Tại Hưng Yên, ngày 8.2 đã xuất hiện ca nhiễm trong cộng đồng tại xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ.


Để nhanh chóng kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian ngắn nhất, không để dịch lây lan trên diện rộng, kéo dài; thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:


1- Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, các ban Đảng tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương phải xác định rõ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, giảm thiểu số ca mắc mới, nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hiện nay của cả hệ thống chính trị toàn tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid - 19, hướng dẫn của Bộ Y tế; các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid - 19..


Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp có ca nhiễm trong cộng đồng chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn mình. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, đơn vị lực lượng vũ trang chịu trách nhiệm tổ chức phòng, chống dịch hiệu quả trong cơ quan, đơn vị mình và chịu trách nhiệm phòng, chống dịch theo lĩnh vực, địa bàn các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao.


- Ban cán sự đảng UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ người từ nước ngoài nhập cảnh vào tỉnh, đặc biệt là nhập cảnh trái phép và người dân của tỉnh trở về từ vùng có dịch để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung và cách ly tại nơi lưu trú theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng. Giám sát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp cách đối với các trường hợp nhập cảnh, tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh trong khu cách ly và lây lan từ khu cách ly ra cộng đồng.


Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế và các cơ quan chức năng tập trung nguồn lực, kịp thời hỗ trợ các địa phương có người nhiễm Covid - 19 nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch; chủ động các phương án, kịch bản để xử lý hiệu quả trong tình huống dịch bệnh bùng phát trong cộng đồng. Tập trung nhân lực, quyết liệt đẩy nhanh tối đa tốc độ truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm, khoanh vùng, dập dịch, điều trị tích cực theo phương châm: xét nghiệm phải nhanh nhất, truy vết phải thần tốc và triệt để. Chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo hoặc khai báo y tế không đầy đủ, không trung thực theo đúng quy định của pháp luật.


3- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 tình bám sát các chỉ đạo của Trung ương và diễn biến dịch bệnh ở tỉnh, quyết liệt chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế, các đơn vị và lực lượng liên quan phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không được lơ là, chủ quan; tập trung phòng, chống dịch bệnh theo nguyên tắc 4 tại chỗ. Trên cơ sở diễn biến của dịch bệnh, trong trường hợp cần thiết chủ động chỉ đạo thành lập các chốt kiểm dịch, chuẩn bị các phương án và điều kiện cần thiết về nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế... để ứng phó kịp thời và hiệu quả với các tình huống có thể xây ra.


4- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng có các hình thức phù hợp phát động phong trào trong nhân dân về phòng, chống dịch, đồng thời tăng cường phối hợp với các cấp chính quyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tự giác tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch. Tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, gia đình và cộng đồng, thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của ngành y tế và chính quyền địa phương, khai báo y tế tự nguyện, thông báo kịp thời với cơ sở y tế về tình hình sức khỏe,


5- Ban Tuyên giáo cấp ủy các cấp, Sở Thông tin Truyền thông, Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh chủ động, đẩy mạnh công tác truyền thông về tình hình và các biện pháp phòng chống dịch để người dân đề cao cảnh giác hơn nữa, tăng cường ý thức, trách nhiệm, có thái độ, hành vi tích cực, phù hợp với tình huống cấp bách về dịch bệnh hiện nay, không hoang mang, lo lắng, trung thực trong khai báo y tế, tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền, ngành y tế và lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Tăng cường giám sát và xử phạt thật nghiêm minh các đối tượng vi phạm các quy định về phòng, chống dịch, đặc biệt là đối với các tổ chức, đơn vị, cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức.


6- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan quán triệt, phổ biến Chỉ thị này đến các cấp ủy đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên; phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền, cung cấp các thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cho nhân dân về diễn biến tình hình dịch bệnh.


Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)