Chủ động ứng phó với thiên tai trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

18:04, 08/02/2021

Thực hiện Công văn số 04/TWPCTT ngày 3.2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai về việc chủ động ứng phó với thiên tai trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 5.2, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh có Công văn số 12/BCH – PCTT đề nghị Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị triển khai rà soát, cập nhật tình hình thiên tai và phương án ứng phó với tình huống có thể xảy ra vào thời gian bầu cử, trong đó tập trung vào các nội dung chính sau:


Đài khí tượng thủy văn tỉnh Hưng Yên theo dõi chặt chẽ, thường xuyên cập nhật, cung cấp bản tin dự báo, nhận định ngắn hạn và dài hạn về tình hình thời tiết, thiên tai trước, trong thời gian bầu cử để các địa phương chủ động phương án ứng phó.


Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã, thành phố rà soát, cập nhật phương án ứng phó với thiên tai theo bản tin của Đài khí tượng thủy văn tỉnh để kịp thời điều chỉnh phương án cho phù hợp, nhất là bảo đảm an toàn cho điểm bỏ phiếu dự kiến và an toàn cho người dân tham gia trong quá trình tổ chức bầu cử; chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm “bốn tại chỗ” sẵn sàng ứng phó với các loại hình thiên tai lớn có thể xảy ra (bão, áp thấp nhiệt đới, ngập lụt…). Xây dựng các kịch bản để sẵn sàng phương án tổ chức bỏ phiếu tại các địa điểm sơ tán tập trung trong tình huống xảy ra thiên tai lớn.


Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hưng Yên, Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại tỉnh Hưng Yên thường xuyên cập nhật thông tin, diễn biến thời tiết, thiên tai để người dân biết, chủ động phòng tránh.


Các sở, ngành khác theo chức năng, nhiệm vụ trên cơ sở bản tin nhận định, dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Hưng Yên, chủ động cập nhật và triển khai phương án ứng phó với thiên tai, bảo đảm an toàn trong thời gian bầu cử.


Tổ chức thực hiện và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh để xử lý kịp thời các tình huống. Báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh trước ngày 28.3 để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.


Đức ToảnNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)