Đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống

13:53, 19/02/2021

Ngay sau khi tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh khẩn trương bắt tay ngay vào việc cụ thể hóa, triển khai các chương trình hành động thực hiện nghị quyết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Thành phố Hưng Yên phấn đấu trở thành đô thị loại II vào năm 2025
Thành phố Hưng Yên phấn đấu trở thành đô thị loại II vào năm 2025


Cũng như nhiều địa phương trong tỉnh, sau đại hội đảng bộ các cấp, Đảng bộ thành phố Hưng Yên đã sớm kiện toàn bộ máy, phân công trách nhiệm từng đồng chí trong ban thường vụ; kịp thời ban hành chương trình hành động, quy chế hoạt động của ban chấp hành, ủy ban kiểm tra, chương trình công tác toàn khóa... nhằm bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng sát với tình hình thực tiễn. 


Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ thành phố đề ra mục tiêu tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, tích cực đổi mới, sáng tạo, huy động hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh để thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Phấn đấu xây dựng thành phố Hưng Yên trở thành đô thị loại II vào năm 2025. 


Đồng chí Vũ Ngọc Nam, Bí thư Đảng ủy phường An Tảo cho biết: Bám sát mục tiêu tổng quát được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra về xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững theo hướng văn minh, hiện đại, trong chương trình hành động về công tác quản lý đất đai, môi trường, Đảng bộ phường An Tảo đề ra mục tiêu thực hiện tốt công tác quy hoạch đô thị; quản lý chặt chẽ các công trình xây dựng cơ bản bảo đảm an toàn, chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ đề ra. Cùng với đó bảo đảm trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường…


Đảng bộ huyện Văn Giang cũng đang khẩn trương chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 một cách cụ thể, thiết thực, phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị, bảo đảm đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Đồng chí Đào Hồng Vận, Bí thư Huyện ủy Văn Giang cho biết: Quan điểm của huyện là việc xây dựng chương trình hành động, tổ chức thực hiện cần xác định những nội dung cơ bản, trọng tâm tập trung chỉ đạo thực hiện; có bước đi phù hợp gắn với những việc cần làm ngay, những vấn đề cần giải quyết sớm và nhiệm vụ căn cơ, lâu dài... Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo UBND huyện, các cơ quan, đơn vị tham mưu xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện 3 khâu đột phá và 7 chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV.


Cùng với thành phố Hưng Yên và huyện Văn Giang, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy sau khi tổ chức thành công đại hội đã tập trung triển khai ngay các nội dung: Tổ chức phổ biến kết quả đại hội đến các chi bộ, đảng bộ, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; kiện toàn bộ máy, phân công rõ trách nhiệm của từng đồng chí trong ban thường vụ; 100% các đảng bộ đã ban hành nghị quyết, chương trình hành động, quy chế hoạt động của ban chấp hành, ủy ban kiểm tra, chương trình công tác toàn khóa; chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc bám sát chương trình hành động và Nghị quyết Đại hội đã đề ra để xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết có tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.


Tỉnh ta là một trong những địa phương hoàn thành sớm đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở. Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Ngay sau thành công của đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và cấp huyện bằng hình thức trực tuyến để nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời thảo luận, thông qua các chương trình, đề án thực hiện nghị quyết. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định 8 chương trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành; 9 đề án Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành; tiếp tục thực hiện 6 đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong đó, có nhiều chương trình, đề án có nội dung đổi mới, đột phá như: Chương trình phát triển, thực hiện kinh tế số, chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Chương trình thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Đề án thí điểm tổ chức thi tuyển một số chức danh lãnh đạo quản lý; Đề án đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực, uy tín nổi trội gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp… Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, đôn đốc việc triển khai thực hiện chương trình hành động tại lĩnh vực, địa bàn được giao phụ trách. 


Để nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp sớm đi vào thực tiễn, trong thời gian tới, các cấp, các ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội; khẩn trương xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch để cụ thể hóa các nội dung của nghị quyết và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện; phân công trách nhiệm rõ ràng, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện bằng những công việc, sản phẩm cụ thể.


Lê HiếuNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)