Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026

19:08, 05/02/2021

Ngày 5.2, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV; người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh...
 

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

 

Các đại biểu dự hội nghị nghe đại diện Thường trực HĐND tỉnh trình bày các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và của HĐND tỉnh, dự kiến về: Cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh nhấn mạnh, việc hiệp thương tác động trực tiếp đến công tác chuẩn bị nhân sự giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Để làm tốt công tác này, đồng chí yêu cầu: Việc dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh phải bảo đảm dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch, coi trọng chất lượng, bảo đảm cơ cấu hợp lý. Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử phải bảo đảm tiêu biểu về phẩm chất đạo đức và năng lực, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp phát huy vai trò cầu nối quan trọng giữa Đảng và nhân dân; giám sát ngay từ khâu chuẩn bị để làm tốt công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu nhân sự đủ điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử; kế thừa bài học kinh nghiệm từ các cuộc bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các khóa trước, nhất là kinh nghiệm chuẩn bị nhân sự giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp vừa qua để làm tốt công tác giới thiệu nhân sự ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Tại hội nghị, đã có 4 ý kiến tham gia thảo luận về các nội dung liên quan; đồng thời, các đại biểu đã biểu quyết thông qua các biên bản hội nghị. Theo đó, số lượng phân bổ ĐBQH được bầu tại tỉnh là 7 người, thống nhất giới thiệu 13 người ứng cử; số lượng đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 53 người, thống nhất giới thiệu 106 người ứng cử.


Đức Hùng Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)