Kim Động: Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thống nhất giới thiệu 66 người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

16:26, 17/02/2021

Thực hiện các bước về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kim Động đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn huyện được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. 


Trên cơ sở dự kiến về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn huyện được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, hội nghị thảo luận về các nội dung liên quan; đồng thời biểu quyết thông qua các biên bản hội nghị. Theo đó, tổng số đại biểu HĐND huyện được bầu là 32 đại biểu ở 7 đơn vị bầu cử; số lượng người được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện là 66 người.


Đào DoanNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)