Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

16:31, 17/02/2021

Ngày 1.2, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bế mạc và thông qua nghị quyết, tạo tiền đề, định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. Đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quyết tâm cao thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trung tâm
Trung tâm huyện Kim Động rộn ràng cờ, hoa mừng Đảng, mừng xuân


Là cán bộ nghỉ hưu, đồng chí Ngô Hùng Mạnh, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ  luôn quan tâm theo dõi Đại hội XIII của Đảng qua báo chí, truyền hình. Đồng chí đánh giá cao công tác chuẩn bị các văn kiện, công tác tổ chức và sự thống nhất cao của các đại biểu dự Đại hội khi rút ngắn thời gian tổ chức Đại hội để tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 mà không ảnh hưởng đến chương trình, chất lượng các nội dung của Đại hội. Đồng chí Ngô Hùng Mạnh cho rằng: Bên cạnh mục tiêu, nghị quyết Đại hội, chiến lược, giải pháp để tiếp tục xây dựng, phát triển đất nước mà Đại hội biểu quyết thông qua rất hợp lòng dân, phù hợp với điều kiện phát triển của đất nước thì yếu tố góp phần nâng cao uy tín của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng chính là việc lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội. Điều đó vừa thể hiện sự cầu thị của Đảng, vừa kết tinh được trí tuệ, tâm huyết của toàn Đảng, toàn quân, các tầng lớp nhân dân về xây dựng mục tiêu, chiến lược phát triển của đất nước, thể hiện tinh thần đoàn kết của dân tộc. Tôi mong tỉnh tiếp tục năng động, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và hiện thực các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh…


Đồng chí Doãn Quốc Hoàn, Chủ tịch UBND thành phố Hưng Yên cho biết: Ðể sớm hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng, thành phố sẽ quán triệt, tuyên truyền, triển khai đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, thành phố Hưng Yên tiếp tục xác định các giải pháp đột phá, đó là cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền đô thị nhằm tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, trọng tâm là phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ giữa hạ tầng đô thị với hạ tầng các khu dân cư; khuyến khích, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân phát triển. Thành phố quán triệt mỗi cán bộ, đảng viên, các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu các cấp phát huy tinh thần trách nhiệm, có tầm nhìn và tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đoàn kết phấn đấu xây dựng thành phố văn minh, hiện đại. 


Anh Phạm Khắc Tiệp ở tổ dân phố Vân An, phường Minh Đức (thị xã Mỹ Hào) cho biết: Qua theo dõi thông tin về Đại hội XIII của Đảng tôi thấy các mục tiêu, giải pháp của Đảng rất sát với thực tế; đáp ứng mong mỏi, kỳ vọng của người nông dân. Chúng tôi sẵn sàng chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, ứng dụng nông nghiệp hữu cơ để sản xuất nông sản sạch; phát triển ngành nghề nông thôn.  

Công nhân lao động tích cực thi đua sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp. Sản xuất tại Công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long (thị xã Mỹ Hào)
Công nhân lao động tích cực thi đua sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp.
Sản xuất tại Công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long (thị xã Mỹ Hào)


Cảm nhận về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Hoàng Văn Thịnh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết: Đại hội thể hiện được nguyện vọng của nhân dân kỳ vọng vào những định hướng phát triển đất nước, quyết sách nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân.  Đại hội đã định hướng các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Một trong những thành công lớn của Đại hội là đề ra quyết sách hợp lòng dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Tôi mong tỉnh cụ thể hóa các mục tiêu Đại hội XIII của Đảng bằng chương trình hành động, các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể để Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống, tạo ra nhiều của cải vật chất, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh. Đồng thời, thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi trong thu hút đầu tư; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn văn minh, bảo vệ môi trường... Quán triệt, triển khai sâu rộng hơn nữa phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng; các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở hiểu dân và có trách nhiệm với dân, đề cao vai trò của nhân dân trong việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.


Vinh dự là đại biểu tham dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết:  Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội rất công phu, kỹ lưỡng, khoa học. Không khí Đại hội nghiêm túc, kỷ cương, dân chủ, cởi mở. Đại hội diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tuy vậy công tác hậu cần, bảo đảm an ninh, an toàn phòng, chống dịch rất chu đáo; các đại biểu chấp hành nghiêm túc quy chế làm việc của Đại hội. Các văn kiện được chuẩn bị công phu, đổi mới về tư duy, phương pháp, áp dụng lý luận và thực tiễn, có sự kế thừa và phát triển; nội dung văn kiện giữ vững tư tưởng lấy dân làm gốc. Từ đó tạo nền tảng đồng thuận, thống nhất cao tại Đại hội. Đại hội đã thành công tốt đẹp, thể hiện được uy tín của Đảng, tầm nhìn và khát vọng của dân tộc, niềm tin của nhân dân. Với chức năng, nhiệm vụ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ sớm tham mưu Tỉnh ủy tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ban hành chương trình hành động để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Đa dạng hình thức phổ biến, tuyên truyền về kết quả của Đại hội XIII của Đảng, các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết và các văn kiện đại hội đến  cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, từ đó khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 


Đào Doan – Lệ Thu


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)